پایان نامه با کلید واژگان بازاریابی، فعالیت های بازاریابی

بازاریابی مستقیم شامل فعالیت های بازاریابی و فروش است که مبتنی بر برخورد یا رویارویی فروشنده با خریدار نیست ، بلکه نوعی فروش محصول با عملیات بازاریابی از راه دور مثل تبلیغات از طریق... ادامه

بیشتر بخوانید

پایان نامه با موضوع فعالیت های اقتصادی، بازاریابی

بازاریابی را با رهبری فروش ، تماس مکرر با خریداران و ارائه خدمات بعد از فروش بهبود بخشد.( حسینی ۱۳۸۹) درک مفهوم خدمات نقش خدمات در اقتصاد خدمات درست در کانون فعالیت های اقتصادی هر... ادامه

بیشتر بخوانید

منبع تحقیق با موضوع بخش غیررسمی، مناطق شهری

شود.(بینفلد،۱۹۷۵)اکثر اقتصادانان معرفی بخش غیررسمی را به هارت نسبت می دهند که در سال ۱۹۷۳ درمورد فرصت های درآمدی در بخش غیررسمی و بیکاری در مناطق شهری کشور غنا مقاله ای نوشت. اما در... ادامه

بیشتر بخوانید

پایان نامه با کلید واژه های رویکرد روانشناسی، رابط کاربر، روانشناسی

رابط کاربری یا سایر تنظیمات از شاخه‌های علم تعامل انسان با کامپیوتر(Human Computer Interaction-HCI) است که با رویکرد روانشناسی در بهبود سیستم‌های طراحی شده برای کاربران به کار می رود. علم... ادامه

بیشتر بخوانید

پایان نامه با کلمات کلیدی تکنولوژی، دغدغه‌های، رسد.، Usenet

پیشینه اولین ارتباطات و شبکه‌های مجازی به کاربران ایمیل می رسد. اولین شبکه‌های اجتماعی در غالب گروه‌های Usenet برای افراد با علایق یکسان شکل گرفت که افراد عضو گروه که در آن زمان... ادامه

بیشتر بخوانید