عوامل مهم موفقیت در فرآیند پایش و کنترل ریسک­ها

عوامل مهم موفقیت در فرآیند پایش و کنترل ریسک­ها

عوامل مهم در فرآیند پایش و کنترل ریسک­ها عبارتند از: (سبزه­پور، ۱۳۸۹) یکپارچه سازی پایش و کنترل ریسک با پایش و کنترل پروژه؛ برنامه مدیریت پروژه، از همان ابتدا باید در بردارنده اقدامات مورد نیاز برای پایش و کنترل ریسک های پروژه باشد. این اقدامات باید در ابتدا در چرخه …

ماتریس SWOT برای استخراج انواع استراتژی­ها

ماتریس SWOT برای استخراج انواع استراتژی­ها

کاربرد اصلی ماتریس SWOT در برنامه ریزی استراتژیک می­باشد. در این ماتریس ابتدا با نگاهی به درون سازمان پروژه­محور، نقاط قوت[۱] و ضعف[۲] درون سازمان در رابطه با مدیریت پروژه فهرست شده و در ستون­های ماتریس نشان داده می­شوند. سپس تهدیدات یا ریسک­های منفی[۳] و فرصت­ها[۴] یا ریسک­های مثبت که …

عوامل مهم موفقیت در فرآیند برنامه ­ریزی پاسخ به ریسک

عوامل مهم موفقیت در فرآیند برنامه ­ریزی پاسخ به ریسک

عوامل گوناگونی در موفقیت فرآیند برنامه ­ریزی پاسخ به ریسک نقش دارند. این عوامل عبارتند از: (روزبهی و جدا، ۱۳۸۸) برقراری ارتباط؛ باید ارتباط با ذینفعان مختلف به شکل مناسب و شفاف حفظ شود. به منظوراطمینان از پذیرش کامل برنامه های پاسخ به ریسک تهیه شده توسط همه ذینفعان، این …

اهداف کلی شناسایی ریسک

اهداف کلی شناسایی ریسک

شناسایی ریسک، فرایندی دقیق، موشکافانه و کاوشگرانه است که از طریق تعامل با افراد به شناسایی ریسک­های پروژه می ­پردازد. روند شناسایی ریسک، روندی کیفی است که با هدف شناسایی و توصیف ریسک­های مؤثر بر اهداف پروژه طی می­شود. در یک نگاه دقیق­تر، شناسایی ریسک فرآیند تعیین ریسک­های احتمالی مؤثر …

مدیریت ریسک پروژه بر اساس استاندارد [۱]PMBOK

مدیریت ریسک پروژه بر اساس استاندارد [۱]PMBOK

  همانطور که پیش از این اشاره گردید مدیریت ریسک پروژه بر اساس استاندارد PMBOK شامل ۶ فرآیند بوده که به قرار زیر می­باشد: (جوالد و رز[۲]، ۲۰۱۲) برنامه ­ریزی مدیریت ریسک[۳] شناسایی ریسک­ها[۴] تجزیه و تحلیل کیفی ریسک[۵] تجزیه و تحلیل کمّی ریسک[۶] برنامه ­ریزی واکنش به ریسک[۷] پایش …