عوامل مهم موفقیت در فرآیند پایش و کنترل ریسک­ها

عوامل مهم موفقیت در فرآیند پایش و کنترل ریسک­ها

عوامل مهم در فرآیند پایش و کنترل ریسک­ها عبارتند از: (سبزه­پور، ۱۳۸۹) یکپارچه سازی پایش و کنترل ریسک با پایش و کنترل پروژه؛ برنامه مدیریت پروژه، از همان ابتدا باید در بردارنده اقدامات مورد نیاز برای پایش و کنترل ریسک های پروژه باشد. این اقدامات باید در ابتدا در چرخه …

مدیریت ریسک پروژه بر اساس استاندارد [۱]PMBOK

مدیریت ریسک پروژه بر اساس استاندارد [۱]PMBOK

  همانطور که پیش از این اشاره گردید مدیریت ریسک پروژه بر اساس استاندارد PMBOK شامل ۶ فرآیند بوده که به قرار زیر می­باشد: (جوالد و رز[۲]، ۲۰۱۲) برنامه ­ریزی مدیریت ریسک[۳] شناسایی ریسک­ها[۴] تجزیه و تحلیل کیفی ریسک[۵] تجزیه و تحلیل کمّی ریسک[۶] برنامه ­ریزی واکنش به ریسک[۷] پایش …