می 11, 2021

مقایسه دیدگاه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان درباره کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش

: تغییرات سریع اجتماعی,تکنولوژیکی,اقتصادی و آموزشی سبب شده که مدیران سازمان ها سعی کنند همگام با این تغییرات,ابعاد سازمانی خود را متحول سازند.اگر سازمان ها …

علمی : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار- قسمت …

تمرکززدایی (تفویض اختیار، واگذاری امور محلی به روستاییان و…)، آگاهسازی مردم روستایی، توانمندی‌های فردی و مهارتی (شایستهسالاری و …)، احساس مسئولیت محلی (فردی و جمعی)، …

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار- …

کیفیت زیرساختها موفقیت مدیریت محلی متاثر از عواملی متعدد مانند پاسخگویی، مشارکت، ویژگیهای فردی مسئولان (نظیر دهیاران) و سرمایه اجتماعی است. این عوامل ارتباط نزدیکی …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار- قسمت …

جدول (۴-۳۵) نتایج آزمون t تک‌نمونه‌ای برای ارزیابی سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در روستاهای مورد مطالعه ۸۲فهرست شکل‌هاعنوان صفحهشکل (۱-۱) روند اجرایی تحقیق ۸شکل …

سایت مقالات فارسی – اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران- قسمت ۱۴

از سوی دیگر با افزایش استفاده از متد‏های مدیریت کیفیت در شرکت‏ها در انتهای دهه ۷۰ و ادامه آن در دهه ۸۰ میلادی، کلیه شرکت‏ها …

دسترسی متن کامل – اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران- قسمت ۱۳

این نوع مشتریان آنقدر از کالا یا خدمات شما خرسند هستند که کاملا هوادار شما می‏شوند و به سازمان شما علاقه دارند. آنها همیشه به …