مولفه های اصلی رضایت از زندگی

مولفه های اصلی رضایت از زندگی

7-2 تعریف رضایت از زندگی راهبردهای جدید سازمان بهداشت جهانی[4]، بیان می کند که کانون و تمرکز مطالعات، باید چشم انداز سلانتی را مد نظر…

هدف ایجاد سلامت روان  

هدف ایجاد سلامت روان  

هدف ایجاد سلامت روان برای ایجاد سلامت روان عوامل زیادی را باید کنترل کرد. سلامت روان را می توان به وسیله پیشگیری از ابتلاء به…