۱-۱     تعامل در آموزش از راه دور

۱-۱ تعامل در آموزش از راه دور

۱-۱-۲   تعامل دانشجو – دانشجو بعضی از دانشجویان فعالانه قالب های آموزش از راه دور، مانند یادگیری الکترونیکی رو انتخاب می کنن و این به اونا اجازه می دهد تا ضمن مطالعه ای جداگونه به رابطه فشرده و محدودیت های وقتی که به شکل های تنظیم شده وقتی و تعاملی …

ارشد : ۱-۱     نظریه‌های مورد استفاده در فناوری‌آموزشی

ارشد : ۱-۱ نظریه‌های مورد استفاده در فناوری‌آموزشی

۱-۱-۲   نظریۀ شناخت گرایی نظریه پردازان شناخت گرا قبول دارن که خیلی از یادگیری ها در رابطه با نزدیکی و تکرار حاصل می شن. هم اینکه به اهمیت تقویت اقرار دارن، ولی تأکید دارن که نقش اون بیشترً جفت و جور آوردن بازخورد درستی جواب هاست تا به عنوان یه …

روانشناسی در مورد ۱-۱     آموزش از راه دور

روانشناسی در مورد ۱-۱ آموزش از راه دور

این نوع آموزش از راه دور یا باز نمونه ای از نظام هاست که حاصل پیشرفت سریع تکنولوژی و ارتباطات می باشه و بحث ای جدید و انقلابی رو در روش های آموزشی مطرح می سازه. فرصت هایی رو واسه افراد جفت و جور می سازه تا بتونن مهارت ها …