پایان نامه با کلید واژگان ادراک کنترل، همسانی درونی، شاخص آماری

رفتار، نیست، بلکه تابع این است، که آیا خود شخص نوعی رابطه علی، بین رفتار خود و پاداش ارائه شده ادراک می‌کند یا خیر. مقصود از کنترل درونی این است که شخص رویداد خاص را، ناشی از رفتار،... ادامه

بیشتر بخوانید

پایان نامه با کلید واژگان ادراک شایستگی، ادراک کنترل، مدارس هوشمند، عملکرد تحصیلی

آموز با نمره علوم و معدل کل وی رابطه ای منفی و معنی دار مشاهده شد بین مکان کنترل دانش آموز و نمره ریاضی او رابطه ای مشاهده نشد. نتایج به دست آمده در چارچوبهای نظری مورد بحث قرار گرفته... ادامه

بیشتر بخوانید

پایان نامه با کلید واژگان خودکنترلی، تغییر رفتار، فشار روانی، رویکرد شناختی

دانش‌آموزی ممکن است یاد بگیرد که برای سرجای خود ماندن و بالا بردن دستش و با اجازه صحبت کردن، از خودکنترلی و ادراک کنترل رفتاری استفاده کند (اصغری مقدم، 1385).تغییر شناختی – رفتاری... ادامه

بیشتر بخوانید

پایان نامه با کلید واژگان ادراک کنترل، ادراک شایستگی، ویژگی های شخصیت، ارزیابی عملکرد

پرورش ما ارزش قایل باشد، در یان صورت چراغ سبز هیجانی را که برای گوش کردن عمیق به میلی که نیاز به ادراک شایستگی در ما ایجاد می کند تا بکوشیم بر چالش های بهینه غلبه کنیم، تجربه می نماییم... ادامه

بیشتر بخوانید

پایان نامه با کلید واژگان ادراک شایستگی، ادراک کنترل، تعریف مفهومی، عملکرد تحصیلی

دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی(ره) از لحاظ ادراک شایستگی اجتماعی تفاوت وجود دارد.3-3- بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی... ادامه

بیشتر بخوانید

پایان نامه با کلید واژگان امام خمینی، ادراک کنترل، مدارس هوشمند، دانش آموزان دختر

د رویدادهای زندگی در نتیجه عوامل بیرونی مانند تصادف، شانس، یا تقدیر یعنی عوامل بیرونی منبع کنترل، بوجود می آیند (خدیوی و مفاخری، 1390). احساس شایستگی کم می تواند انگیزش را نابود سازد،... ادامه

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه درمورد اکوتوریسم، میراث فرهنگی، پوشش گیاهی، شهرستان کرمان

کرمانشاه قرار دارد. این دشت از شمال به کوه هَجر، از غرب به کوه‌های نُجوبَران و کَمرزرد، از جنوب به کوه شیرِز و از شرق به روستاهای محمودآباد و گاوکُل علیا محدود می‌گردد. به لحاظ... ادامه

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه درمورد اکوتوریسم، صنعت گردشگری، توسعه گردشگری، الگوی فضایی

فصل دوممبانی نظری تحقیق 2 – 1 – مقدمهگردشگری پدیده قرن بیستم است و نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ بلکه باید به عنوان پدیدهای که وجود دارد (خوب یا بد)، به آن نگریست. همه ساله، میلیونها... ادامه

بیشتر بخوانید