و مفعولی در تمامی زمانها پیروی میکند. در زیر موارد اعمال قاعده یک به یک نام برده میشوند. برای بررسی دقیقتر و مقایسه با دیگر ضمایر، جدولی از صرف فعل “زدن” برای تمامی ضمایر فاعلی و مفعولی و در تمامی زمانها در پیوست پایان نامه آمده است.
موارد اعمال قاعده در تمامی زمانها به شرح زیر است:

نمودار1- ضمایر فاعلی و مفعولی تحت اعمال قاعدهی صرف فعل در گویش جوشانی

ضمیر مفعولی دوم شخص جمع:
زدتونم /zedtunæm/ ، (شما را زدم)
ضمیر فاعلی اول شخص مفرد
ضمیر مفعولی سوم شخص جمع:
زدشونم /zedʃunæm/ ، (آنها را زدم)

ضمیر مفعولی دوم شخص جمع:
زدتونیم /zedtunɪm/ ، (شما را زدیم)
ضمیر فاعلی اول شخص جمع
ضمیر مفعولی سوم شخص جمع:
زدشونیم /zedʃunɪm/ ، (آنها را زدیم)

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ضمیر مفعولی اول شخص جمع:
زدمونن /zedmunen/ ، (ما را زدید)
ضمیر فاعلی دوم شخص جمع
ضمیر مفعولی سوم شخص جمع:
زدشونن /zedʃunen/ ، (آنها را زدید)

ضمیر مفعولی اول شخص جمع:
زدمونن /zedmunæn/ ، (ما را زدند)
ضمیر فاعلی سوم شخص جمع ضمیر مفعولی دوم شخص جمع: زدتونن /zedtunæn/ ، (شما را زدند)
ضمیر مفعولی سوم شخص جمع:
زدشونن /zedʃunæn/ ، (آنها را زدند)

در آن دسته از زمانهای فعلی که پیشوند یا پسوندی به فعل اضافه میشود مثل زمانهای استمراری که به افعال، پیشوند “می” اضافه میشود، مضارع التزامی که پیشوند “ﺑ_” دارد یا ماضی بعید که پسوند “بود” دارد، این پیشوندها و پسوندها تأثیری بر اعمال قاعده ندارند و شکل جوشانی تنها با تغییر دادن شکل معیار از طریق جابهجا کردن شناسه و ضمیر متصل مفعولی ساخته میشود، فارغ از اینکه این دو بخش بعد از پسوند قرار دارند یا بیواسطه به بن فعل چسبیدهاند. (برای مثالها مراجعه شود به پیوست؛ جدول صرف فعل در گویش جوشانی).

4-5-2-2 قواعد واجی حاکم بر این ساختار و ساختارهای مشابه با ضمایر متصل
در اینجا دو قاعدهی واجی وجود دارد که در آنها واکهها دخیلند و به همراه قاعدهی صرفی جابهجایی شناسه و ضمیر متصل مفعولی اتفاق میافتند. در پایین به معرفی آنها میپردازیم.

4-5-2-2-1 حذف واکهی قبل از جفت شناسه + ضمیر متصل مفعولی
حذف واکه قبل از شناسه + ضمیر متصل مفعولی به این معنی است که واکهی قبل از مجموعهی این دو عنصر حذف میشود و ترتیب قرار گرفتن این دو یعنی شناسه و ضمیر متصل مفعولی یعنی اینکه با یکدیگر جابهجا شدهاند یا نه تأثیری بر حذف واکه ندارد. لازم به ذکر است که این حذف به صورت اختیاری اعمال میشود. با ارائهی دو مثال، مفاهیم، محسوستر میشوند:
20)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *