پایان نامه درمورد ایالات متحده

پیل سوختی کاربردی فعالیت کرد و توانست یک پیل سوختی kw4 را تا قبل از سال ۱۹۵۰ بسازد. اولین کاربرد پیل سوختی قبل از سال ۱۹۶۰ میلادی در صنعت هوا- فضای ایالات متحده بود، در جایی‌که اولین پیل سوختی پلیمری در سفینه جمینی۱۷ وظیفه ایجاد جریان الکتریسیته را داشت.
پرت۱۸ و ویتنی۱۹ از پیل سوختی بیکن در سفینه جمینی الگوبرداری کرده و پیل