می 17, 2021

پایان نامه با کلید واژگان UV-VIS، ترکیبات۳-۶، (۴-۱)-، جدول(۳-۷)

H2Me-saldien ۳۱
جدول(۳-۴)شیوه ارتعاشی مهم کمپلکسهای [Co(Me-Salbn)(X)2]B(Ph)4و[Co(Me-Saldien)(X)]B(Ph)4 ۳۱
جدول(۳-۵) اطلاعات مربوط به طیف۱H-NMR لیگاندهای H2Me-SaldienوH2Me-Salbn ۳۵
جدول (۳-۶) مشخصات طیف UV-VIS ترکیبات۱,۲ ۴۰
جدول(۳-۷) مشخصات طیف UV-VIS ترکیبات۳-۶ ۴۰
جدول (۴-۱)- داده های بلورنگاری و پالایش ساختار کمپلکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *