پایان نامه با کلید واژگان بازاریابی

عناصر خدمتی بسیار بالا است ، در این روش شرکت اصلی امتیاز فروش محصول را به شرکت های خارجی واگذار می کند، امتیاز دهنده ، تمام عملیات بازاریابی از جمله نام کالا ، علائم تجاری ، محصولات و غیره را در اختیار امتیاز گیرنده قرار می دهد . بسیاری از شرکتها از این روش برای ورود به بازارخارجی استفاده می نماید.
۵- بازاریابی مستقیم .