پایان نامه با کلید واژه های روابط دیپلماتیک، منافع ملی، پناهندگان، رسانه های گروهی

ارتقاء روابط، رفع سوء تفاهمات و توسعه مناسبات بین کشورها مؤثر واقع شود.
– مبادله پیام از طریق ارسال تلگرام و یا تماس تلفنی به مناسبت‌های روز ملی، یا بروز حوادث غیرمترقبه به صورت یک نزاکت بین‌المللی درآمده است و این نوع تماس‌ها بین سران کشورها، دولتها و وزراء معمول می‌باشد.
– مبادله این نوع پیام‌ها به خصوص در مواردی که روابط بین دو کشور سرد می‌باشد، قابل ملاحظه بوده و معمولاً در از سرگیری و یا ارتقاء روابط بسیار مؤثر می‌باشد.
– در مواقع قطع روابط، ابتکار هر یک از طرفین در ارسال پیام می‌تواند در بهبود روابط مؤثر و مقدمه از سرگیری مناسبات شود و بعضاً هر نوع تغیر در متن این گونه پیام‌ها می‌تواند تحولاتی را در روابط بین دو کشور ایجاد نماید.
– ارسال و مبادله پیام به مناسبت وقوع حوادث طبیعی نظیر زلزله، طوفان، سیل و یا سقوط هواپیما و یا حوادث دیگر می‌تواند حتی در بهبود روابط دو کشور که مدتها قطع روابط داشته‌اند مؤثر واقع شود.
– نمایندگی‌ها همواره می‌توانند با استفاده از این فرصت‌ها، ابتکار لازم را به خرج داده و جهت بهبود روابط از آن استفاده نمایند.
– مبادله پیام می‌تواند از طریق اعزام هیأت‌های رسمی صورت گیرد، که در این صورت این عمل از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
– این شیوه‌ها با بهبود روابط ارتباطی و مخابراتی افزایش یافته و سران کشورها از طریق خطوط مستقیم تلفنی توانسته‌اند در حل مناقشات دو جانبه و یا بین‌المللی بسیار مؤثر واقع شوند.
– استفاده از این نوع ارتباطات بخصوص در مواقع بحرانی و وقوع حوادث ناگوار در ابعاد وسیع مورد استفاده قرار می گیرد و در کاهش مصیبت‌ها و آلام مفید واقع می‌شوند.
– این شیوه‌ها یقیناً صفحه جدیدی در ارتباطات دیپلماتیک ایجاد نموده و در حل مناقشات بین‌المللی و مساعدت به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه مؤثر بوده است.
– نمایندگی‌ها و وزارت متبوع همواره می‌توانند نقش مؤثری در استفاده از این نوع ابتکارات داشته باشند و از طریق انعکاس بموقع اخبار به کشور متبوع و یا دولت پذیرنده از مجموعه این امکانات بهره برداری نمایند.
– تشریفات وزارت متبوع مأموریت تهیه و ارسال این نوع پیام‌ها را بعهده دارد و می بایست در اسرع وقت از طریق هماهنگی با ادارات سیاسی ذیربط نسبت به تهیه و مخابره متن مناسب اقدام نماید.
– توجه به این نکته حایز اهمیت است که مبادله این نوع پیام‌ها در ظرف زمانی خود می‌تواند مؤثر باشد، تأخیر در ارسال اینگونه پیام‌ها می‌تواند از درجه تأثیر آن بکاهد.
– در بیشتر موارد ارسال این پیام‌ها از طریق نمایندگی‌ها صورت می‌گیرد و به این منظور هر نمایندگی ضمن کنترل متن پیام می‌بایست از درستی عناوین و اسامی بکار برده شده اطمینان حاصل نمایند و به این منظور همواره می بایست فهرستی از مقامات و شخصیت‌های مهم کشور محل توقف را در اختیار داشته باشند.(معصومی،1392 ،5-1)
 
عنصر نامطلوب

به طور معمول رییس و کلیه اعضای هیات‌های دیپلماتیک عنصر مطلوب یا (Persona Grata) می‌باشند و هر دولتی می‌ تواند رییس یا عضو یک نمایندگی را به عنوان عنصر نامطلوب اعلان کند در این خصوص دولت پذیرنده الزامی ندارد که دلایل خود را مبنی بر عنصر نامطلوب اعلان کردن رییس یا عضو نمایندگی توضیح دهد در این گونه موارد دولت فرستنده نسبت به فراخواندن فرد مذکور اقدام می‌نماید.
چنانچه دولتی در موعد تعیین شده نسبت به فراخواندن عضو یاد شده اقدام ننماید مصونیت فرد مذکور لغو و از کشور پذیرنده اخراج می‌شود.
اعلان یک فرد به عنوان عنصر نامطلوب می‌تواند قبل و یا بعد از ورود شخص به کشور پذیرنده باشد و اعضای اداری و یا فنی را نیز شامل می‌شود. در هیچ یک از موارد فوق دولت پذیرنده ملزم به دادن توضیح نیست.
به طور اعم دولت ها در موارد ذیل فرد یا افرادی را به عنوان عنصر نامطلوب اعلان می‌کنند:
1) اقدامات بر خلاف شئونات دیپلماتیک.
2) اقداماتی که به صورت عمل متقابل و در برابر اخراج یک عضو دیپلماتیک یا غیر دیپلماتیک خود اتخاذ می‌کنند.
– درمورد اول این اقدامات می‌تواند شامل نقطه ضعف های شخصی نظیر رفتارهای اجتماعی نامطلوب و یا نادیده گرفتن مقررات و یا اقدام علیه امنیت و منافع کشور پذیرنده و مغایر با شؤونات دیپلماتیک باشد.
– در مورد دوم اعلان فرد به عنوان عنصر نامطلوب می‌تواند به عنوان عملی متقابل در قبال اعلان یک عضو دیپلماتیک و یا اداری و یا فنی کشور پذیرنده در کشور فرستنده باشد، در مورد اخیر این امر مغایر با روح روابط بین‌المللی می‌باشد و موارد آن نادر می‌باشد.
به طور اصولی اعلان یک عضو دیپلماتیک به عنوان عنصر نامطلوب در مواردی بصورت علنی اعلان می‌گردد که تنش هیاتی در روابط دو کشور وجود داشته باشد و رفتارغیر دیپلماتیک یک عضو دیپلماتیک و یا غیردیپلماتیک یک نمایندگی به این روند شدت بخشیده و به چنین عکس‌العملی منجر شده باشد.
– درصورت عادی بودن روابط بین دو کشور چنانچه رفتار مغایر با شیونات دیپلماتیک از یک عضو نمایندگی سر بزند معمولاً بدون سر و صدا و انعکاس موضوع در رسانه های گروهی از رییس نمایندگی خواسته می شود که از دولت متبوع خود بخواهد که عضو خاطی را فرا خواند و در اینگونه موارد بطور محرمانه به نمایندگی مربوطه حتی اطلاع می دهند که رفتار مغایر با شیونات دیپلماتیک چه بوده است؟
– این عکس‌العمل می‌تواند در قبال تخلفات مکرر مقررات رانندگی، اعم
ال غیر اخلاقی، توهین به مامورین دولتی، سوء رفتار با همسایگان، سرقت، عدم پرداخت مال الاجاره، خسارت وارد نمودن به اشخاص ثالث و یا مسایلی از این قبیل باشد، با توجه به اینکه این گونه اعمال ناشی از اقدامات و رفتار فردی یک دیپلمات است، قاعدتاٌ با فراخواندن دیپلمات خاطی مساله خاتمه یافته تلقی می شود وقضیه جنبه سیاسی پیدا نمی کند ومعمولاً دولت فرستنده نیزدرقبال دیپلمات خاطی موضع سختی را اتخاذ می‌نماید.
– ولی چنانچه اقدامات فرد مغایر با منافع ملی بوده وامنیت کشور پذیرنده را دچار مخاطره کند وازاین اقدام تحت عنوان جاسوسی یاد شود و یا اعمالی را بر علیه پناهندگان و معارضان کشور فرستنده در کشور پذیرنده انجام دهد معمولاً دولت ها در قبال به خطر افتادن امنیت ومنافع ملی خود و یا نادیده انگاشتن حقوق پناهندگان بسیارحساس هستند وفرد مورد نظر را به عنوان عنصر نامطلوب اعلان و چنانچه در مهلت مقرر از کشور پذیرنده خارج نشود از وی سلب مصونیت نموده و وی را از کشور اخراج می‌کنند. در یک چنین وضعیتی کشور فرستنده دیپلمات نیز برای اینکه وانمود نماید اعمال و رفتار دیپلمات مربوطه مغایر با شیونات دیپلماتیک نبوده و مستحق عنوان عنصر نامطلوب نیست، به طور متقابل یک عضو دیپلماتیک کشور پذیرنده را در خاک خود به عنوان عنصر نامطلوب اعلان می‌کنند.
– چنانچه کشور فرستنده مطمئن باشد که دیپلمات اعزامی مرتکب چنین عملی نشده است ممکن است عکس‌العمل شدیدتری نشان داده و در مقابل اخراج یک نفر تعداد بیشتری از دیپلمات های کشور پذیرنده را از خاک خود اخراج نماید.
– این رویدادها در دوره جنگ سرد بین بلوک شرق و غرب هر چند گاه اتفاق می‌افتاد و در هر بار عکس‌العمل طرفین نسبت به اتهامات جاسوسی، اخراج یک یا چند نفر از اعضای دیپلماتیک یکدیگر بود. در مواردی حتی مشاهده شده است اعمال جاسوسی بین کشورهای هم پیمان و دوست نیز اتفاق افتاده است، کما اینکه در دوره ریاست جمهوری کلینتون یک دیپلمات اسرا ئیلی به اتهام اعمال جاسوسی از این کشور اخراج گردید.
– درهر صورت دولت ها این حق را دارند که رییس مأموریت و یا عضو یک مأموریت دیپلماتیک را در هر شرایطی به عنوان عنصر نامطلوب و غیر قابل قبول اعلام و از آنان بخواهند که ظرف مدت معینی و یا حتی ظرف 24 ساعت خاک آن کشور را ترک نمایند و این مهم می تواند حتی قبل از ورود یک دیپلمات به خاک آن کشور روی دهد.
– در صورتی که علت اعلام فرد به عنوان عنصر نامطلوب جاسوس، مداخله در امور داخلی آن کشور و اقدام علیه امنیت و یا اتهاماتی از این قبیل باشد معمولاً مهلت داده شده برای ترک کشور می تواند تا 24 ساعت کاهش یابد. ولی چنان چه علت امر ضعف های شخصی و اتهاماتی غیر از موارد فوق باشد این مدت می‌تواند بیشتر باشد.
– در این گونه موارد دولت ها فهرست دیپلمات‌هایی که تحت عنوان عنصر نامطلوب بخصوص در موارد مربوط به اتهامات جاسوسی و یا اقدام علیه امنیت اعلام می شوند نگهداری نموده و معمولاً از پذیرش آنان به عنوان دیپلمات خودداری می‌نمایند ولی چنین بنظر می‌رسد قاعدتا فهرست افرادی که به عنوان عمل متقابل از کشور مقابل اخراج می شوند نباید مشمول این امر قرار گیرند.
 
مبحث چهارم:دیدگاه اسلام در رابطه با حقوق دیپلماتیک
حقوق روابط دیپلماتیک یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که مکتب حیاتبخش اسلام در توسعه آن نقش شایان توجهی داشته است .
در آغاز و پیش از تنظیم قواعد حقوق بین‏الملل، براى یک مدت مدید، مقررات دینى بر روابط دیپلماتیک حکمفرما بودند . روابط دیپلماتیک به طور خاص و روابط بین‏الملل به طور عام ثمره تمدن‏ها و ادیان گوناگون هستند .(الشامی،1994، 167)
ما بر این باوریم که خداوند حکیم نخستین آموزگار بشر در زمینه سفارت و روابط دیپلماسی است. بدون شک، پیامبران به عنوان سفیران الهی در ایجاد تمدن، توسعه روابط اجتماعی و بین‏المللی و ترویج فرهنگ عدالت‏خواهی نقش عظیم و برجسته‏ای ایفا کرده‏اند: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛ به راستی (ما) پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرستادیم تا مردم به عدالت قیام کنند.
قرآن کریم پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را رسول رحمت معرفی می‏کند و مهربانی و دلسوزی را از مهم‏ترین ویژگی های او برمی‏شمارد. ابلاغ پیام خدا،تعلیم و تربیت انسان‏ها،حل و فصل اختلافات،انذار و تبشیرو اتمام حجت،رسالت اصلی آخرین سفیر الهی است. منظور از دیپلماسی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فعالیت‏ها و اقداماتی است که ایشان در جایگاه رئیس حکومت اسلامی و سفیران برگزیده او در راستای انجام وظایف سیاسی دولت اسلامی، تحقق بخشیدن به خط‏مشی‏های کلی اسلام در عرصه روابط بین‏الملل انجام داده‏اند. در حقیقت، اهداف عالی و خطوط کلی سیاست اسلام و منافع امت اسلامی بود که دیپلماسی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را معین می‏کرد و جهت می‏بخشید. (عمیدزنجانى،1374، 272)
اگر دیپلماسی را هنر مذاکره و یک وسیله کاربردی در راستای نیل به اهداف بدانیم، دیپلماسی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏تواند الگوی برتر در این زمینه باشد. چون شیوه‏های حضرت بر جهان‏بینی واقع‏بینانه و اصول و ارزش‏های انسانی متکی بوده و خاستگاه الهی دارد. در واقع، زیربنای دیپلماسی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله رساندن پی
ام انسان‏ساز وحی به همه ملت‏ها در همه زمان‏هاست. هدف اسلام رساندن انسان به کمال واقعی و ایجاد حکومت واحد جهانی بر اساس قسط و عدل می‏باشد. پیامبر گرامی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله تلاش کرد از طریق تبلیغ اصول و احکام اسلامی جامعه بشری را به وحدت، تعاون، تفاهمو زندگی بر اساس مشترکات، هدایت نموده و انسان‏ها را از ظلم و تعدی به همدیگر باز دارد.
«قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَی کَلَمَهٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئا وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضا أَرْبَابا مِن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ»؛بگو: ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است، که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را ـ غیر از خدای یگانه ـ به خدایی نپذیرد. هرگاه (از این دعوت) سرباز زنند، بگویید: گواه باشید که ما مسلمانیم.
از منابع تاریخی استفاده می‏شود که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله پس از نزول آیه مزبور نامه‏های متعددی برای زمام‏داران بزرگ آن عصر فرستاد و در بخشی از نامه‏ها بخصوص روی آیه فوق تأکید