پایان نامه با کلید واژه های رابط کاربر، میان رشته ای، میان رشته

دانلود پایان نامه

نویسان و طراحان رابط کاربری به آن جلب شد زیرا تا آن زمان در طراحی سیستم‌های کامپیوتری به نقش کاربر توجه زیادی نشده بود. هدف از پرداختن به این علم میان رشته ای ایجاد متدولوژی‌ها و پروسه‌های طراحی رابط کاربری، ایجاد متد‌های برای تغییر رابط‌های کاربری جدید، تکنیک‌های سنجش و مقایسه رابط‌های کاربری،پیاده سازی رابط‌های کاربری جدید و

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعغرری، تأمین، "

دیدگاهتان را بنویسید