پایان نامه با کلمات کلیدی شبکه اجتماعی، رابط کاربر

پذیری، ثبات، امنیت، سادگی ارتباط با شبکه اجتماعی و رابط کاربری همه از مواردی است که در طراحی و حتی بازبینی و اعمال تغییرات در این بستر ارتباطی باید مورد توجه قرار گیرد.
۱-۲- شبکه‌های اجتماعی:
شبکه‌های اجتماعی متشکل از گروهی از افراد یا سازمان‌های دارای سلیقه یا منافع مشترک هستند که برای دستیابی به اهداف خاص گرد هم می آیند.