پایان نامه ارشد رایگان درمورد انرژی خورشیدی

توسعه، خرید خشک کن های صنعتی برای کشاورزان از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و کشاورزان خرده به ندرت از این تجهیزات استفاده می کنند (سهیلی مهدیزاده و کیهانی، ۱۳۸۵). لذا استفاده از انرژی خورشیدی به صورت کنترل شده بسیار جذاب خواهد بود.
فرآیند خشک کردن باعث تغییراتی در بافت، عطر و طعم، ارزش تغذیه ای و رنگ محصول می شود که بررسی