می 14, 2021

سایت مقالات فارسی – همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۲۰

کالات. ج، روانشناسی فیزیولوژیک، سید محمدی، یحیی، چاپ دوم، نشر روان، تهران، ۱۳۸۷ش
کرمی، صابر، سیر مجازات در ادیان و تمدنها، نشر بین الملل، تهران، ۱۳۸۸ش.
کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، دارالحدیث، قم، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
کهن راب. ا، سیری در تلمود، مترجم: باقر طالبی دارابی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
گلیدر، ام و همکاران، روانشناسی آکسفورد، مترجم: نصرت الله پورافکاری، انتشارات ذوقی، تبریز، ۱۳۶۹ش
گنجی، حمزه، بهداشت روانی، نشر ارسباران، تهران، ۱۳۷۹ش
گنجی، حمزه، روانشناسی عمومی، انتشارات ساوالان، تهران، ۱۳۸۷ش
متقی هندی، علی بن حسام بن الدین، کنز العمال، تصحیح: محمود عمر، دار الکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۲۴ ق
المجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحارالانوار، المکتبه الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۳ق
محقق حلى، نجم الدین جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق: سید صادق شیرازی، تهران: انتشارات استقلال ، ۱۴۰۹ق
مرتضى زبیدى، محمد بن محمد، تاج العروس، مصحح: شیرى على‏، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۱ق.
م‍ص‍طف‍وی‌، ح‍س‍ن‌، محاکمه و بررسی باب و بهاء، مرکز نشر آثار علامه مصطفوی‏
مطهری، مرتضی، اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب، صدرا، تهران، ۱۳۸۱٫
مظفری، علیرضا، آفتابی در میان سایه ای، نشر قطره، تهران، ۱۳۸۸ش.
مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه فی احکام العتره الطاهره، انتشارات مدرسه علمیه علی بن ابی طالب، قم، ۱۳۸۷ش
مور، استفن، دیباچه ای بر جامعه شناسی، مترجم مرتضی ثاقب فر، انتشارات ققنوس، تهران. ۱۳۸۰ش.
موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، دارالمنتظر، بیروت، ۱۴۰۳ق
موسوی خمینی، روح الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۸ش
م‍وس‍وی‌ ده‌س‍رخ‍ی‌‌ ن‍ج‍ف‍ی، ‌ع‍ل‍ی،‌ آث‍ار س‍وء رواب‍ط ن‍ام‍ش‍روع‌، تح‍اف‍ظ ن‍وی‍ن‌، تهران، ۱۳۸۱.
میشل، توماس، کلام مسیحی، مترجم: حسین توفیقی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، ۱۳۷۷ش.
مینوی خرد، مترجم: تفضیلی احمد، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۶۴ش
نجار، عامر، البهائیه و جذور البابیه، نشر مؤسسه الجامعه للدراسات النشر و التوزیع، بیروت،۱۴۱۹ ق
نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: عباس قوچانی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۷ش
نورى، حسین بن محمد تقى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل‏، موسسه آل بیت، قم، ۱۴۱۱ق
ولف، کری، مفهوم انجیل ها، مترجم: محمد قاضی، [بی تا]، تهران، ۱۳۴۸ش.
ویراف، ارداویراف نامه، مترجم: آموزگار ژاله، انتشارات انجمن ایرانشناسی فرانسه، تهران، ۱۳۸۷ش
ویلیام، اوئن کول، سیکها و معتقدات مذهبی و رویه آنان، مترجم: محمود فیروزنیا، توسعه، تهران، ۱۳۶۲ش.
هارلد مزلو، آبراهام، انگیزش و شخصیت، مترجم: احمد رضوانی، آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۲ش.
هافمن، کارل، روانشناسی عمومی (از نظریه تا کاربرد)، مترجم: هادی بحرایی، انتشارات ارسباران، تهران، ۱۳۷۹ش.
هانت، دیوید؛ سالیوان، ادماند، رابطه بین روانشناسی و آموزش و پرورش، مترجم: اکبر میرحسنی، تهران، انتشارات بامداد، ۱۳۶۷ش.
هرمان کوهن، حییم، حقوق کیفری یهود، مترجم: حسین سلیمانی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
هرمان کوهن، حییم؛ لویتاتز، آیزاک، اهداف مجازات و اصول حاکم بر آن در حقوق یهود، مترجم: حسین سلیمانی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، ۱۳۹۰ش.
هروى، محمد بن یوسف‏، بحر الجواهر معجم الطب الطبیعی‏، انتشارات جلال الدین، قم، ۱۳۸۷ش
همفر، خاطرات همفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی، انتشارات امیرکبیر، تهران،۱۳۸۸ش.
هوردرن، ویلیام، الهیات پروتستان، شرکت انشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۸ش
مقالات
ادریسی، فرهاد، عرفان و رهبانیت در مسیحیت، مجله ادیان و عرفان، پاییز ۱۳۸۶، شماره۱۳٫
اوحدی، بهنام و همکاران، ویژگی های تصویربرداری مغز افراد دچار اختلال هویت جنسی در مقایسه با افراد سالم، تازه های علوم شناختی، ۱۳۸۶ش، سال ۹، شماره۳٫
خدابخش، روشنک و دیگران، مروری بر عوامل اثرگذار بر گرایش جنسی انسان، www.SID.ir، [بی تا].
دادپسند، محمد، سیر تکاملی کروموزومهای جنسی در پستانداران، ژنتیک در هزاره سوم. سال دهم، شماره۳٫
دوست کام، محمد، آسیب شناسی لزینیسم، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال دوم، شماره هشتم، ۱۳۹۰٫
کوهن، نانسی ال، دگرگونی جامعه امریکا با انقلاب جنسی دهه ۱۹۶۰، مترجم: ابوالفضل ایمانی راغب، ماهنامه سیاحت غرب، مرکز پژوهش های صدا و سیما، ۱۳۸۹ش، شماره ۱۰۵٫