منبع پایان نامه درباره °۹۰،، پاس‌های، مختلف،، قالب‌هایی

colored arrows

شد.
شکل (۲-۹) شکل شماتیک قالب‌های مورد استفاده برای بررسی اثر زاویه ; مقادیر عبارتند از a ) °۹۰، b) °۱۱۲.۵، c) °۱۳۵ و d) °۱۵۷.۵]۱۵[
به منظور ارائه یک مقایسه معتبر بین زوایای کانال مختلف، تعداد پاس‌های هر قالب تا چهار مورد بود. نمونه‌هایی که تا ۴،۶،۹، ۱۹ پاس در قالب‌هایی با زوایای °۹۰، °۱۱۲.۵،°۱۳۵،°۱۵۷.۵پرس کاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *