منبع پایان نامه درباره صنعتی شدن

فرموده- از آب هر چیزی را زنده گردانیده ایم۴ – امروزه بعلت رشد فزآینده جمعیت، محدود بودن منابع آب تجدید شونده، کاهش سطح آب سفرههای زیرزمینی و پیشروی آبهای شور دریاها دراین سفرهها، افزایش سرعت فرآیند صنعتی شدن کشورها و تغییر شیمیایی پسابها بر اثر ورود مواد شیمیایی کارخانه ها به داخل آبهای سطحی، گرم شدن کره زمین وخشکسالی، نیاز به آب

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه با موضوعدانشجویان، کیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی، بهداشت روانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *