منبع مقاله درباره parti(e)(s)، sont، pluriel، êtes

A cardboard space rocket launching with crumped paper as clouds of smoke on a blue background.

pluriel
Nous
sommes
parti(e)(s)
Nous sommes parti(e)(s)
۲ème personne du pluriel
Vous
êtes
parti(e)(s)
Vous êtes parti(e)(s)
۳ème personne du pluriel
Ils/Elles
sont
parti(e)(s)
Ils sont partis
Elles sont parties
Les verbes pronominaux prennent toujours, aux temps composés, l’auxiliaire : être.
Se

این مطلب را هم بخوانید :  منبع پایان نامه ارشد درمورداستاد راهنما، طلاق، امام صادق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *