می 12, 2021

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ایزومتریک

برخوردی) ۵۳
شکل۳-۴- تست جاب ۵۴
شکل ۳-۵- دستگاه آزمونگر ساخته ۵۵
شکل ۳-۶- وضعیتهای مختلف ایزومتریک تست شده در سه صفحه فرونتال، اسکپشن و ساجیتال در زوایای صفر، ۳۰،۶۰ و ۹۰ درجه ۵۶
شکل۳-۷- وضعیتهای مخلف برای ثبت MVC در عضلات مختلف ۵۸
شکل۳-۸-نمای قدامی محل نصب الکترود (کانرد ۲۰۰۵) ۶۱
شکل۳-۹- نمای خلفی محل نصب الکترود(کانرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *