می‌شود. k_λ برابر است با
k_λ=K/(1+λ/۲( B^2/i-K )) (3-36)
که در آن
B=R√(π/A_p ) یا B=R/r_p .
در اینجا λ ضریب اصطکاک و پارامترهای i ، R ، r_p وA_p همانند شکل ۱-۴ است.
باز هم می‌توان از منحنی شکل ۳-۲ استفاده نمود ولی باید از مقدار k_λ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *