می 12, 2021

مجمع جهانی اقتصاد-پایان نامه جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی

مجمع جهانی اقتصاد

2-4-1- معرفی مجمع جهانی اقتصاد

مجمع جهانی اقتصاد یک سازمان مستقل بین المللی است که متعهد به بهبود وضعیت جهان با استفاده و با درگیر کردن رهبران کسب و کار، رهبران سیاسی، دانشگاهی و دیگر رهبران جامعه برای شکل دادن به برنامه­های جهانی و منطقه­ای است. این مجمع توسط فردی آلمانی تبار و استاد دانشگاه ژنو – کلاوس شواب[1]– در ژانویه سال 1971 در شهر داووس سوئیس تاسیس گردید.
این مجمع با تشویق کسب و کارها، دولت و جامعه مدنی جهت اتحاد و همبستگی گام های مهمی جهت بهبود وضعیت جهان بر میدارد. همکاران استراتژیک و صنعتی این سازمان کمک سودمندی به سهامداران در برخورد با چالش­های کلیدی از قبیل رشد و پایداری اقتصادی، کاهش خطرات جهانی، ارتقای سطح سلامت برای همه، بهبود رفاه اجتماعی و تقویت و پایداری زیست محیطی می نمایند. گزارشات این مجمع به بررسی عوامل کلیدی در تعیین رشد اقتصادی، مالی و بازرگانی پرداخته و با توجه به پیچیدگی اقتصاد جهانی و پر رنگ شدن نیاز به تشخیص مسائل و مشکلات و حل آنها؛ علل موفقیت و عدم موفقیت را برای کشورهای مختلف جهت سیاست گذاری رهبران کسب و کار و اصلاحات نهادی ارائه می­دهد.
از برنامه­های این مجمع می توان به گزارشات سالیانه در خصوص وضعیت رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی، وضعیت سلامت، وضعیت غذا و کشاورزی، توسعه و مدیریت مالی، تکنولوژی اطلاعات جهانی، شکاف جنسیتی، معاملات بین الملل، توسعه سرویس های مالی همراه، مدل های نوین معماری مالی، شهر نشینی، توسعه توریسم و…، و برگزاری جلسات منطقه ای در کشورهای مختلف جهان می توان اشاره نمود. در سال ۱۹۸۷، مجمع مدیریت اروپا به مجمع جهانی اقتصاد تغییر نام داد و با توسعه حوزه کاری خود تلاش کرد تا اختلافات و مشکلات جهانی را با ایجاد یک پلت فرم بین‌المللی حل کند.

2-4-2- گزارشات رقابت پذیری جهانی

بحران­های اقتصادی، مالی و بازرگانی جهانی منجر به شیوع بیکاری، آسیب پذیری مالی و تخریب اقتصادهای پیشرفته می گردد. علاوه براین افزایش قیمت کالاها منجر به کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و کند شدن سرعت بهبود اقتصادی شده و ناپایداری اقتصادی و عدم قطعیت جهانی را در بر دارد. مجموعه عوامل فوق سیاست گذاران را بر آن داشت که به دنبال راهکارهایی برای مدیریت چالش های اقتصادی باشند و این مهم جز از طریق به اشتراک گذاری دانش بین المللی و آگاهی از وضعیت کشورهای مختلف نسبت به یکدیگر در جهان ممکن نمی باشد. از این رو مجمع جهانی اقتصاد از سال 1977 به ارائه گزارشات رقابت پذیری جهانی و بررسی و ارزیابی فاکتورهای اساسی برای تمامی کشورها پرداخته است.
گزارشات رقابت پذیری جهانی در میان چالش های جهانی همه ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد ارائه می­گردد. این گزارشات به بررسی عوامل کلیدی در تعیین رشد اقتصادی، مالی و بازرگانی پرداخته و با توجه به پیچیدگی اقتصاد جهانی و پر رنگ شدن نیاز به تشخیص مسائل و مشکلات و حل آنها؛ علل موفقیت و عدم موفقیت را برای کشورهای مختلف جهت سیاست گذاری رهبران کسب و کار و اصلاحات نهادی ارائه می­دهد.
در این گزارشات کشورهای جهان براساس 12 شاخص اصلی تصمیم گیری اصول قضایی ( نهادها)[2]، زیر ساخت ها[3]، اقتصاد کلان ملی[4]، سلامتی و تحصیلات اولیه [5]– که به عنوان فاکتورهای اولیه و اصلی اقتصادی شناخته می شوند -، تحصیلات عالی و آموزش[6]، کارایی بازار کالا[7]، کارایی بازار نیروی انسانی[8]، توسعه بازارهای مالی[9]، آمادگی تکنولوژیکی[10]، اندازه بازار[11] – که به عنوان فاکتورهای کارایی اقتصادی شناخته می شوند-، جذابیت های کسب و کار[12]، نوآوری[13] – که به عنوان فاکتورهای نوآوری اقتصادی شناخته می شوند-)و 111 زیر شاخص ( مثل جرایم سازمانی، نرخ مالیات، فرار مغز ها، تورم، مرگ و میر نوزادان،سهولت دسترسی به وام، شاخص اندازه بازار خارجی،توسعه بازار، هزینه صرف شده برای تحقیق و توسعه و… ) ارزیابی و در نهایت رتبه بندی می شوند. از طرفی برای رتبه­بندی و تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی از 9 شاخص دسترسی به خدمات مالی[14]، توانایی ارائه خدمات مالی[15]، تامین مالی از طریق بازار سهام محلی[16]، سهولت دسترسی به وام[17]، ریسک دسترسی به سرمایه[18]، محدودیت جریان سرمایه[19]، عملیات بانکی سالم و بدون فساد[20]، مقررات مبادله اوراق بهادار[21]، شاخص حقوق قانونی[22]استفا
[1]. Klaus Schwab
[2]. مجمع جهانی اقتصاد-پایان نامه جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی Institution
[3]. Infrastructure
[4]. Macroeconomic environment
[5]. Health and primary education
[6]. Higher education and training
[7]. Goods market efficiency
[8]. Labor market efficiency
[9]. Financial market development
[10]. Technological readiness
[11]. Market size
[12]. Business sophistication
[13]. Innovation
[14]. Availability of financial services
[15]. Affordability of financial services
[16]. Financing through local equity market
[17]. Ease of access to loans
[18]. Venture capital availability
[19]. Restriction on capital flows
[20]. Soundness of banks
[21]. Regulation of securities exchanges
[22]. Legal Rights Index

– نحوه محاسبه امتیاز و وزن شاخص ها

در گزارشات رقابت پذیری اقتصادی وزن 12 شاخص­ مورد بررسی براساس کار کارشناسی شده و تحلیل عاملی و ارزیابی زوجی شاخص­ها به صورت زیر تعیین شده است.
مجمع جهانی اقتصاد-پایان نامه جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی
در این گزارشات هریک از شاخص­های اولیه و اصلی اقتصادی 0.25 از وزن کل این فاکتور، هریک از شاخص­های فاکتور کارایی اقتصادی 0.17 از وزن کل این فاکتور و در نهایت هریک از شاخص های فاکتور نوآوری اقتصادی 0.5 از وزن کل این فاکتور را دارند.
در نهایت ذکر این نکته حائز اهمیت خواهد بود که نحوه محاسبه امتیاز در این گزارشات به صورت زیر می باشد.
مجمع جهانی اقتصاد-پایان نامه جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی