ارتباط بازار ارتباط محصول

عملکرد
ارزش افزوده
ارزش افزوده
ارزش افزوده
ارزش افزوده
ارزش افزوده
ارزش افزوده
زیر ساخت
ارتباط
ارتباطات تکنولوژیکی
ارتباط خرید
شکل ‏۲‑۸زنجیره ارزش منطبق با نیازهای نشر(تیان و همکاران،۲۰۰۹)
فعالیتهای پشتیبانی:
فعالیتهای پشتیبانی به فرایندهایی که به سازمان در رسیدن به مزیت رقابتی کمک می کند،یاری می رساند.روابط بین ناشرین کتاب و مشتریان آنها،تامین کنندگان و شرکا،جنبه هایی مانند محصولات،خدمات و وفاداری را پوشش می دهد.روابط بین ناشرین و تامین کنندگان آنها بسیار مهم بوده و می تواند به عنوان یک دارایی نامحسوس برای شرکت در نظر گرفته شود.درک خواسته های مشتریان به منظور تحویل به موقع و موثر محصولات و خدمات می تواند منجر به افزایش فروش شود.(تیان و همکاران،۲۰۰۹)
توسعه ی فناوری همچنین به ناشرین کمک می کند تا به مزیت رقابتی دست یابند.فناوری می تواند به منظور کاهش هزینه های تولید به کار گرفته شود،بنابراین منجر به ارزش افزوده شود و یا تحقیق و توسعه منتج به تولید محصولات جدید شود.از نظر پورتر فناوری می تواند در هر بخی از زنجیره ارزش دخیل باشد و در صورتی که شرکت بخواهد به مزیت رقابتی دست یابد با هر تغییری در فناوری باید به بازسازی زنجیره تامین بپردازد.
فعالیتهای پردازشی:
همانطور که در شکل ۷-۲ نشان داده شد ،فعالیتهای پردازشی در صنعت نشر انتخاب،دستیابی ،توسعه،تجمیع،جستجو و اختیار را ترکیب می کنند.
-انتخاب به دریافت محتواکه حاکی از فرایند دریافت نسخه خطی از نویسنده می باشد، اشاره دارد.
-دسترسی به توسعه ی متن و طراحی کتاب اشاره دارد.این فرایند شامل ویرایش و طراحی نسخه ی کتاب برای چاپ می باشد.
-توسعه به مدیریت چرخه تولید،پیش نمایش و پرینت اشاره دارد.فرایند سند های تحلیل هزینه را ایجاد کرده و چرخه تولید محصول نهاییرا تخمین زده و تولید می کند.
-تجمیع به بازاریابی و فروش اشاره دارد.بازاریابی به منظور حصول اطمینان از اینکه محصول گروه صحیحی از مشتریان را هدف گرفته انجام می شود.آمیخته بازاریابی به منظور به کارگیری یک استراتژی موثر به کار برده می شود.در واقع فروش ها اطمینان می بابند که کتاب از طریق کانالهای توزیع صحیحی به فروش رسیده است.
-جستجو به پوشش کامل سفارشات و خدمات مشتری اشاره می کند.این وظیفه شامل مدیریت انبارها،و کانالهای چندتایی توزیع کتاب می شود.سرپرستی همه ی بازگشتی های کتاب فرایند مهمی در نشر می باشد.(گریکو،۲۰۰۵)بعد از آن خدمات فروخته شده باید رضایت مشتری را بیشینه کند.
-اختیار به حقوق،حقوق خارجی و فعالیتهای صدور مجوز اشاره دارد.
هریک از فعالیتهای مذکور در زنجیره تامین می تواند ارزش خلق کند،و تمامی جریان ارزشی به نتیجه ی عملکرد مطلوب صنعت چاپ و نشر منتهی خواهد شد.
شبکه ارزش:
شبکه ارزش میان کاربرانی که یا مستقل هستند و یا می خواهند مستقل باشند پیوند برقرار می کند.در ابتدای امر شرکت به تنهایی شبکه نیست ،اما خدمات شبکه را پشتیبانی می کند.آفوا و توکی شبکه ارزش را به عنوان توسعه مستقیم مبادله فرض می کنند.خلق ارزش منطقی یکی از روش های برقراری ارتباط با مشتریان است.منطق اصلی رابطه ی تعاملی واسطه گری است.(آستروالدر،۲۰۰۴)علاوه بر این آستروالدر استدلال می کند که سه فعالیت اصلی در شبکه ی ارزش عبارتند از ارتقای شبکه و مدیریت قرارداد و مدیریت قرارداد،تامین خدمات و عملیات زیر ساخت شبکه .
-ارتقا شبکه و مدیریت قرارداد:فعالیتهای مرتبط با شناسایی مشتریان بالقوه شبکه،انتخاب مشتری و شروع،مدیریت،و فسخ قراردادهای مربوط به شارژ و ارائه خدمات.
– ارائه خدمات: فعالیت های مرتبط با استقرار، نگهداری، و خاتمه دادن به ارتباط بین مشتریان و شارژ برای ارزش دریافت شده.لینکها می تواند مانند تلفن به صورت همزمان و یا مانند خدمات پست الکترونیکی یا بانکی به صورت غیر همزمان،باشد. محاسبات حساب کاربر نیاز به اندازه گیری استفاده مشتریان از ظرفیت شبکه هم از نظر حجم و هم از نظر زمان دارد.
-عملیات زیرساخت شبکه:فعالیتهای مرتبط با نگهداری زیرساخت اطلاعاتی و فیزیکی.این فعالیتها اجازه می دهد که شبکه در یک وضعیت هشدار ثابت به منظور پاسخ گویی به درخواست ها و یا نیازهای مشتریان قرار داشته باشد.(آستروالدر،۲۰۰۴)
در صنعت نشر نیز می توان شبکه ی ارزش را در چند جریان اصلی نشان داد.شبکه ارزش در نشر عبارتست از ایجاد محتوا،بسته بندی محتوا و تجمیع و نهایتا توزیع محتوا.(کمیسیون اروپا،۲۰۰۳)
تولید محتوا:جز اصلی خلق ارزش ،که در آن تولد کنندگان محتوا ممکن است درقالب حق مجوز و حق استفاده ی ناشی از فناوری های مدیریت محتوای دیجیتال می باشد به کسب در آمد بپردازند.در بخشهایی صنعت نشر هزینه ی تولید پایین است اما دسترسی به کانالهای توزیع و بازار عوامل اصلی بازدارنده برای فعالیت به عنوان خود ناشری است.
بسته بندی محتوا:اینترنت و فناوری های مرتبط با آن فرصت کافی برای بسته بندی خلاق و پیچیده واستفاده مجدد از محتوا توسط صاحب محتوا و افرادی که محتوا را جمع آوری می کنند،فراهم کرده است.بسته بندی خدمات همراه با فعالیت های مدیریت محتوا به منظور کنترل دسترسی به محتوا و کانال های موجود در بسته بندی، به بازار و کاربران نهایی عرضه می شود.
توزیع محتوا:این بخش شامل
فروش حقوق انتقال و توزیع به بازار ثانویه ،تولید و یا قالب بندی مجدد محتوا در فرمت بسته بندی رسانه ای (دی وی دی،سی دی های صوتی و…)،و استفاده از فناوریهای توزیع الکترونیکی مانندخدمات همزمان و شبکه های توزیع محتوای اینترنتی به منظور بهینه سازی ارزش توزیع مبتنی بر وب می باشد.
شکل۲-۹ که از طرف کمیسیون اروپا در سال ۲۰۰۳ منتشر شده است شبکه ارزش بالقوه صنعت نشر در ۵ تا ۷ سال آینده را نشان می دهد.
نویسنده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

Tags: