رابطه خلاقیت با روند آموزش در کلاس درس

ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/ ” title=”خلاقیت”>خلاقیت با روند آموزش در کلاس درس

 همان طور که در اغلب مدارس کشور مرسوم است، بسیاری از آموزش های کلاسی در جهت بالا بردن افکار هم گرا تنظیم گردیده اند
اغلب اوقات یک پاسخ صحیح  به این ترتیب ممکن است راه های اتفاقی و یا حتی عمدی پدید آید که در شاگردان عدم خلاقیت را به وسیله تدریس و روش تعلیم خود تقویت نماییم
برای مثال، اگرهنرمندان نقاش قرار باشد که فقط با اعداد نقاشی کنند، نتایج حاصله قابل تصور است؛ بدین صورت که صدها نقاشی مشابه و استاندارد پدید می آید که هیچ کدام از اصالت و خلاقیت برخوردار نیستند(مفیدی، 1386)

 با این وجود، در بسیاری از مدارس چنین روشی وجود دارد و کودکان از همان سال های ابتدایی و پیش دبستانی عادت داده می شوند که قالبی کار کنند، قالبی نقاشی کنند و قالبی فکر کنند
تعداد بسیار کمی از مدارس وجود دارند که در طرح ریزی برنامه های خودشان برای بالا بردن افکار خلاقانه، و واگرا تلاش می کنند
نتیجه چنین یادگیری و آموزش الگویی، همانا استفاده از راه حل های قدیمی برای مشکلات جدید می باشد
زیرا معلمان از توانایی های لازم برای تغییر راه های ثابت گذشته برخوردار نیستند(همان، 1386)

یکی از دروسی که در دوره آموزش ابتدایی نقشی اساسی و کلیدی در ظهور قوه خلاقیت دانش آموزان دارد، علوم تجربی است
با توجه به تغییراتی که در سالهای اخیر در محتوای کتب درسی ایجاد شده است، محتوای آن ها تا حدودی مناسب به نظر می رسد؛ ولی موانعی در جهت بروز خلاقیت دانش آموزان در این زمینه وجود دارد، از جمله عدم استفاده از روش تدریس مناسب به وسیله معلمان، عدم استفاده از رسانه های آموزشی، تجهیزات آزمایشگاهی، و نیز عدم توجه به نیازهای دانش آموزان و توجه صرف به انتقال اطلاعات، به جای بروز خلاقیت باعث نابودی و از بین رفتن آن می شود
تحقیقات نشان داده اند که معلمان نسبت به پرورش قوه خلاقیت دانش آموزان نگرش مثبت دارند ولی به علت عدم آشنایی با روش های نوین تدریس، صرفا به انتقال محض اطلاعات متوسل می شوند(پوران نژاد، به نقل از قلی پور، 1381)

علوم تجربی یکی از دروس اساسی برای دانش آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی است که موضوعات آن ممکن است زمینه ساز بروز خلاقیت باشد
از آنجا که علوم تجربی مبتنی بر آزمایش همکاری و مشاهده است و از سوی دیگر دانش آموزان باید با همکاری یکدیگر به راه حل مورد نظر برسند، یکی از دروس مهم در پرورش خلاقیت به شمار می رود
تدریس علوم به صورت سخنرانی و انتقال معلومات با تکیه بر محفوظات نه تنها هیچ گونه یادگیری عمیقی را در پی نخواهد داشت بلکه باعث نابودی خلاقیت نیز می شود
تا جایی که گروهی از صاحب نظران و کارشناسان یونسکو معتقدند که هر کجا علوم تجربی به شیوه سخنرانی و انتقال معلومات و محفوظات تدریس شود علوم تجربی نابود خواهد شد و به دنبال آن خلاقیت دانش آموزان نیز از بین خواهد رفت(قلی پور، 1381)

در سال های اخیر رویکرد جدید آموزش علوم در وضعیت آموزش علوم در سطح جهان تحولی اساسی ایجاد کرده است و کشور ما نیز با تغییر کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی، عملا وارد این صحنه این نگاه نو به مسأله آموزش شده است
در این رویکرد روش های یاد دهی-یادگیری و عبارت سنی تر و آشناتر آن، روش های تدریس به صورت قطبی، جزمی و انعطاف ناپذیر، قبول نشده است
در واقع در رویکرد جدید آموزش علوم تلاش می شود با نگاهی نو و وسعت نظر طیف گسترده ای از شیوه های گوناگون تدریس بخصوص روش های مشارکتی، البته با در نظر گرفتن توانایی ها و کاستی های هر روش، به کار گرفته شود
و از به کار گیری مطلق روش های تدریس سنتی پرهیز شود
به این ترتیب در گزینش روش تدریس، سعی بر آن است که روش هایی را به کار برده شود که بر کیفیت یادگیری دانش آموزان بیافزایند و زمینه های ایجاد خلاقیت را به وجود آورند
و درس علوم یکی از دروسی است که می تواند با روش مشارکتی به این مهم نائل شود(امانی طهرانی، 1380)