دانلود پایان نامه درباره آلیاژهای، ۱۲-۵%، وزنی)، می‌نامند

طور طبیعی فرومغناطیس است در گروه های متعددی از مواد مغناطیسی دائمی، باعث مقاومت در برابر دیامغناطیس شدن، می شود. اینها شامل آلیاژهای کبالت-نیکل-آلومینیوم (که کبالت در محدوده بین ۳۵-۵% وزنی است) و آلیاژهای آهن-کبالت (تقریبا ۱۲-۵% وزنی) می باشند. [۳]

۱- ۴ یون جیوه و خواص آن
جیوه که آن را سیماب ( quicksilver ) هم می‌نامند عنصر