میکند.
۱-۴-۲- فرضیه های فرعی
– بین بهزیستی روانشناختی با سبک های مقابله ای رابطه وجود دارد
– بین بهزیستی روانشناختی با کیفیت زندگی رابطه وجود دارد
– سبک های مقابله ای و کیفیت زندگی بهزیستی روانشناختی را پیش بینی می کنند.
۱-۵- تعریف متغیر ها
۱-۵-۱-تعاریف مفهومی
بهزیستی روانشناختی:
احساس بهزیستی یا رضامندی از زندگی به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *