دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، کسب و کار، سیستم مدیریت، فناوری اطلاعات

صورت خاص تهیه شده و درون سیستم گنجانده می شوند. بنابراین سازمان مشتری با نصب این سیستم عملا روش های بهینه انجام فرآیندها را نیز در اختیار داشته و می تواند فرآیندهای جاری خود را بهبود بخشد. ایده بهره گیری از تجارب برتر با محدودیت هایی نیز روبرو است. اول این که شناسایی برترین تجربیات در یک صنعت خاص، مستلزم مطالعه گسترده و جامع می باشد که این امر خود مستلزم انجام حجم وسیعی از تلاش ها و فعالیت ها برای سازمان تولید کننده سیستم است. محدودیت دوم نیز آن است که بهره گیری از تجارب برتر باعث می شود تغییرات قابل توجهی در فرآیندهای کاری بوجود آید و افراد و واحد های سازمانی باید خود را با تغییرات جدید تطبیق دهند، که این تطابق ممکن است با مقاومت کارکنان رو به رو گشته و به سختی صورت پذیرد. همچنین تجربه ای که برای یک سازمان به عنوان بهترین مطرح است، ممکن است که برای سایرین چندان مطلوب نباشد و یا اینکه نسبت به تجربه خودشان برتر محسوب نگردد (Rose and Kraemmergaard, 2006). بنابراین تجربه و دانش فروشنده در خصوص حوزه کسب و کار سازمان مشتری جهت ارائه سیستمی که به بهترین نحو پاسخ گوی نیازمندی های سازمان مشتری باشد، مساله بسیار مهمی به شمار می رود.
– مهارت فروشنده اعم از مهارت های فنی، ارتباطی و تحلیل مسائل
این شاخص به توجه طراح و عرضه کنندگان سیستم به نیازهای تحلیلی زمان راه اندازی سیستم و شیوه های جمع آوری اطلاعات و مهارت های برقراری ارتباط با افراد سازمان مشتری اشاره دارد. چرا که در مواردی، علی رغم مناسب بودن سیستم طراحی یا عرضه شده، به علت عدم مهارت ارتباطی کافی اعضای سازمان فروشنده سیستم با سازمان مشتری، کارکنان سازمان مشتری در پیاده سازی موثر و موفقیت آمیز سیستم مشارکت کافی به عمل نیاورده و سبب گردند تا سیستم با موفقیت پیاده سازی نشود و مشتری اشکالات غیر مرتبط با سیستم را به سیستم طراحی یا عرضه شده نسبت دهد و یا حتی منجر به کنارگذاری سیستم شود (Moohebat et al., 2010; Andersson and Wilson, 2011).
– تعهد فروشنده برای بهبود و ارتقا سیستم به نسخه های جدید و افزودن ویژگی های جدید به سیستم
در این راستا، موارد متعددی باید مد نظر قرار گیرد که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:
• بررسی وضعیت نسخه های جدید سیستم در بازار
• آیا فروشنده تمایل به بروز رسانی سیستم خود را دارد؟
• آیا فروشنده امکانات، قابلیت ها و ماژول های جدید مورد نیاز سازمان را در آینده به آن اضافه خواهد کرد؟
• فروشنده چه فناوری های جدیدی را در تولید سیستم خود مورد استفاده قرار خواهد داد؟
همچنین سوال مهمی دیگری که در این زمینه باید پاسخ داده شود آن است که فروشنده مربوطه برای چند سال در بازار باقی خواهد ماند تا سازمان مشتری بتواند در آینده از نسخ جدیدی که فروشنده در اختیار وی قرار می دهد، استفاده نماید. با توجه به این که در محیط پویا و به شدت رقابتی امروز، بسیاری از سازمان ها در حال نابودی و یا ادغام در سایر سازمان ها هستند، توجه به این مساله و توان مالی سازمان فروشنده از اهمیت به سزایی برخوردار است (Sawah et al., 2008; Nicolaou and Bhattacharya, 2006; Law et al., 2010).

– عیب یابی سیستم و حل مسائل مربوط به آن
گاهی اوقات فروشندگان سیستم تنها برای حفظ موقعیت خود در بازار رقبا و یا کسب سود اندک در کوتاه مدت، اقدام به فروش و توزیع سیستم به سازمان های مشتری می نمایند. اغلب سیستم هایی که در این شرایط به فروش می رسند عاری از خطا و نقص49 نیستند. بنابراین سازمان مشتری همواره باید از کامل بودن سیستم، نقص کمتر آن و پشتیبانی خوب و به موقع فروشنده در مواقع بروز مشکلات و خطاهای سیستم مطمئن باشد (Chuen, 2010; Motwani et al., 2005).

– مشاوره به سازمان مشتری در خصوص چگونگی استفاده بهینه از سیستم
سازمان فروشنده سیستم باید در زمینه نحوه استفاده از سیستم، شناسایی بخشی از فرآیندهای کسب و کار که تحت تاثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان قرار خواهند گرفت و بهینه سازی سیستم به سازمان مشتری مشاوره لازم را ارائه کند. همچنین در صورت لزوم در نوشتن گزارش‌ها، استخراج داده‌های پیچیده، برنامه‌ریزی و تست سیستم و در نهایت بهینه سازی جریان داده‌ها آگاهی های لازم را به سازمان مشتری بدهد (Chang et al., 2008).
– وجود موافقتنامه سطح خدمات50
وجود یک تفاهم نامه مبنی بر سطح خدماتی که قرار است توسط فروشنده سیستم به سازمان مشتری ارائه گردد، در موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بسیار مهم و حیاتی به شمار می رود. در حقیقت وجود این توافق نامه منجر به روشن بودن حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از طرفین در چنین پروژه وسیع و پیچیده ای شده و می تواند از بروز مشکلات و تعارضات احتمالی در آینده جلوگیری نماید. بنابراین میان موفقیت پروژه استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و وجود تناسب و سازگاری میان سازمان خریدار و فروشنده سیستم، ارتباط و همبستگی مثبتی وجود دارد (Li, 2010).
2-10-7) محیط:
– قوانین و مقررات اعمال شده از سوی دولت
در خصوص برخی از فرآیندها، سازمان ملزم به تغییر سیستم و اعمال رویه های خاص است. به عنوان مثال ماژول های منابع انسانی، مالی و حقوقی به صورت گسترده تحت تاثیر قوانین و مقررات دولتی و حکومتی می باشند. در سازمان های تحت پوشش دولت، فرآیندهایی مانند تدارکات و خرید نیز باید براساس قوانین مناقصات و تدارکات دولتی انجام شود. بنابراین بخش های مرتبط با این فرآیندها د
ر سیستم باید تغییر یافته و با توجه به الزامات موجود سفارشی شوندMalhotra and Temponi, 2010; Ferran and Salim, 2008; Anderson, 2003; Rose and) Kraemmergaard, 2006; Ke and Wei, 2008).
با توجه به کلیه مطالب ذکر شده، می توان این گونه نتیجه گرفت که فرآیند بکارگیری و پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان یک چالش فنی- اجتماعی است که بر سطوح استراتژیک و عملیاتی شرکت تاثیرگذار خواهد بود و لزوما اجرای آن بازده مورد انتظار سازمان استفاده کننده را به همراه نخواهد داشت. بنابراین درک کامل این فرآیند در سطوح مختلف آن از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرده و فرآیند تغییر بوجود آمده را به سمت شرایط ایده آل سوق خواهد داد. برای دستیابی به چنین هدفی لازم است دیدگاهی متوازن اتخاذ نمود؛ بدین معنی که همه سطوح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی بوضوح مشخص شده و منافع مورد انتظار هر بخش مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از آن جا که سیستم برنامه ریزی منابع سازمان پدیده ای نسبتا جدید در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود و استقرار مناسب آن از اهمیت بالایی برخوردار است، روش های بکارگیری و پیاده سازی آن هنوز در حال توسعه و تکامل می باشد و تا کنون روشی جامع و منسجم برای پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در تحقیقات ارائه نشده است. بر این اساس برخی از محققان و مطالعات در این زمینه، اقدام به در نظر گرفتن عوامل اصلی موثر در فرایند انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان کرده اند. حال آن که طیف عوامل موثر در ارزیابی پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بسیار گسترده بوده و بنابراین باید تنها عواملی مورد بررسی قرار گیرند که عمومیت بیشتری داشته و از اهمیت بالاتری برخوردارند (Sohrabi and Jafarzadeh, 2010). بنابراین در ادامه با مطالعه وسیع و عمیق ادبیات موضوع پژوهش، کلیه شاخص های معتبر شناسایی شده در حوزه پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در غالب عوامل بحرانی موفقیت استقرار این سیستم گردآوری شده و در جدول 2-1 خلاصه گردیده است. لازم به ذکر است که محقق از مجموعه این عوامل جهت سنجش موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بهره برده است.
2-11) خلاصه ادبیات به دست آمده از تحقیقات مشابه
در کامل ترین منابع، محققان تنها به شناسایی تعداد معدودی از متغیرهای سازمانی مرتبط با استقرار سیستم پرداخته اند. به عنوان مثال در مقاله منتشر شده از سوی عالم تبریز در سال 1389 با عنوان ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های کوچک و متوسط به ارزیابی خرید سیستم برنامه ریزی منابع سازمان از زاویه برنامه راهبردی سازمان پرداخته است در تحقیق دیگری صارمی در سال 1386 به شناسایی عوامل اثرگذار بر آمادگی سازمان جهت پیاده سازی موفق ERP پرداحته و بر آن اساس مهم ترین عوامل مرتبط با صنعت خودرو را مورد شناسایی قرار داده است. تحقیقات داخلی که روی موضوع مورد نظر انجام گردیده است، بیشتر بر روی جنبه های خاص و مطالعه موردی سازمان ها صورت گرفته و تقریبا هیچ یک به صورت همه جانبه به بررسی سنجش و ارزیابی موفقیت استقرار سیستم مدیریت منابع سازمان نپرداخته اند. در واقع باتوجه به بررسی‌های انجام شده تحقیقی مشابه تحقیق کنونی که به بررسی جامع و توامان عوامل سازمانی و سیستمی بپردازد، صورت نپذیرفته است. همچنین تا کنون ارزیابی میزان موفقیت استقرار سیستم ERP با رویکرد فازی در ایران صورت نگرفته است که این امر، اهمیت پژوهش حاضر را دو چندان می کند.
به علاوه اغلب تحقیقات صورت گرفته در سطح بین المللی، تنها به شناسایی و دسته بندی شاخص های موثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان پرداخته اند. به عنوان مثال پژوهشی تحت عنوان “ارزیابی مرحله پس از پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان” توسط Madapusi در سال 2008 صورت گرفته است. در این تحقیق عوامل بحرانی اثر گذار بر موفقیت این سیستم بر اساس مطالعه و بررسی در کشور هند مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته است. در تحقیق دیگری که توسط چن51 در همان سال انجام شده است، محقق تنها به دسته بندی شاخص ها و تایید مجموعه ای از آن ها با استفاده از تحلیل عاملی پرداخته است. لیکن در هیچ یک از پژوهش های داخلی و بین المللی، تحقیقی با مضمون مشابه که به طراحی سیستم استنتاج فازی بر پایه شاخص های شناسایی شده و معتبر بپردازد، انجام نپذیرفته است.

2-12) جمع بندی عوامل تاثیر گذار بر موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
با توجه به مطالعات وسیع و عمیق ادبیات موضوع پژوهش، در قالب یک جمع بندی، کلیه شاخص های معتبر شناسایی شده که در جهت سنجش موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان مورد استفاده قرار گرفته است، در جدول 1 خلاصه شده است. تلاش بر آن بوده تا مجموعه ای کامل از این شاخص ها که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در منابع متعدد اشاره شده اند، استخراج گردد.

جدول2-1) شاخص های سنجش موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به همراه منابع مرتبط با هر یک از آن ها
منابع مورد اشاره
شاخص سنجش
عامل سنجش
Anderson, 2003; Sommer, 2009; Sankar and Rau, 2006; Nicolaou, 2004; Rose and Kraemmergaard, 2006; Sawah et al., 2008
تطابق نیازمندی های کسب و کار با راه حل های ارائه شده توسط سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
مدیریت نیازمندی
Basoglu et al., 2007; Botta-Genoulaz and Millet, 2005; Momoh et al., 2010; Dillard and Yuthas, 2006; Malhotra and Temponi, 2010; Chou and Chang(a), 2008; Musaji, 2002; Wier et al., 2007; Law et al., 2010; Soffer et al., 2005; Dechow and Mo
uritsen, 2005; Rose and Kraemmergaard, 2006; Poon and Yu, 2010; Poston and Grabski, 2001
تطابق فرایندهای استاندارد سیستم با فرایندهای کسب و کار

Sarkis and Sundarraj,2003; Upadhyay et al., 2011; Finney, 2011; Law and Ngai, 2007; Yen and Sheu, 2004; Rose and Kraemmergaard, 2006; Esteves and Bohorquez, 2007; Malhotra and Temponi, 2010; Chen et al., 2008
هم سویی برنامه ها و راهبرد های فناوری اطلاعات با راهبرد های کسب و کار

Law and Ngai, 2007; Sen et al., 2009; Sheu et al., 2004; Doom and Milis, 2009; Pham, 2008; Wang et al., 2008; Salmeron and Lopez,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *