دانلود تحقیق با موضوع هیپنوتیزم درمانی، یونان باستان، مراسم مذهبی

و امواجی از نوک انگشتان و چشمان هیپنوتیزم کننده به طرف بیمار ساطع شده پزشکان و درمان گران در حال جا انداختن استخوان، کشیدن دندان و کارهای درمانی دیگر دیده می‌شوند نیز دلالت بر استفاده هیپنوتیزم درمانی بشر دارد.
مراسم تشریفاتی شمن ها، استفاده از مار در مراسم مذهبی یهودیان یا استفاده از معابد خواب در یونان باستان و مصر می‌تواند