دانلود تحقیق با موضوع می‌کرده، شهریار،، شوق،، خلسه،

نام‌های جذبه، آرامش، خلسه، مشاهده ، شوق، اشراق و غیره از حالات و پدیده‌های هیپنوتیزمی استفاده می‌شده است. امروز نیز استفاده از آن بین دراویش رایج است. ابوعلی سینا با علم هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم آشنایی کامل داشته و در تشخیص و درمان بیماری‌های عاطفی از آن استفاده می‌کرده است. درمان شهریار، پسر حاکم گرگان نشانه‌ای از استفاده