شخصیت:

شخصیت، مجموعه­ای سازمان یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتاً ثابت و مداوم است که بر روی هم یک فرد را از فرد دیگر متمایز می­نماید (شولتز،1386). رویکردهای مختلف به شخصیت غالباً با یکدیگر همسو نیستند و در جهت مخالف یا اصلاح نظریه­ی قبلی به وجود آمده­اند، اما این ساده انگاری خواهد بود که تصور کنیم تنها یکی از نظریه­ها درست و بقیه غلط­اند؛ در واقع این اختلاف به معنی بی­اعتباری آنها نیست بلکه هر دیدگاهی تنها بخشی از حقایق مربوط به انسان را بازگو می­کند و این نکته را یادآور می­شود که شخصیت موضوع پیچیده­ای است، در شکل­گیری آنها شرایط تاریخی و زندگی شخصی نظریه پرداز تأثیر داشته است و علم روان­شناسی علم جوانی است و روان­شناسی شخصیت از آن هم جوان­تر است (اتکینسون، 2009).

 

 

تعریف تیپ شخصیتی:

به طبقه­بندی مردم در چند گروه، تیپ گفته می­شود. هریک از این طبقات، ویژگی­های خاص خود را دارا می­باشند (مثلاً برون­گرا و درون­گرا). تیپ شخصیتی به آن دسته از ویژگی­های شخصی یا به طور کلی افراد گفته می­شود که الگوهای ثابت رفتاری آنها را نشان می­دهد (پروین، 1374).