می 11, 2021

تحلیل فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست کیفری اسلام- قسمت ۱۵

 • منصوری – محمد باقر- تاثیر امر به معروف ونهی از منکر در فرایند پیشگیری از وقوع جرم- پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ۱۳۸۸

 

Abstract
Recommendation to good and enjoining bad deeds which are required to all of people in society are the rules of Islam and one of the aspects of Islam’s criminal policy. People supervise other’s actions directly by general and public supervision. This social custom is one of the qualities of a religious society which create a deep and everlasting relationship between people and governors. In such a kind of society, the long presence of a religion human causes the duration in social parts. In this regard, negative contribution of human in social transactions influential and prevents from government weakness and also with stand against losing human’s norms.
Based on the eight rule of constitution ,recommendation to good and enjoining bad deeds are requined to everybody either in case of people to people or people to government .In other words every Muslim is responsible for other people’s action , and also reacts against the harassing people’s and group’s rights and Devine limitation. This supervision doesn’t harm people’s freedom and rights and also it provides amenity, safety and relayed mind is both public and personal lives.
This is very important that the role of people in society as public supervisors make people to do their role with special norms and it is also necessary to designate the limit and the amount of this interference carefully and clearly. If this important point is neglected, it can create anarchy in social, burocratic and enconomic systems. And it harms the criminal justice system. The legislator can ratify criminal legislational policy and prevents from crime according to time and place in society and provides people’s positive contribution.
Keywords:
۱-recommendation to good
۲-enjoining bad deed
۳-criminal policy
۴-crime prevention

Islamic Azad university
Damghan Branch
Paculty of hamanism-depertment of Law ( M.A ) thesis
(Jurisprudence and Law)
Title
Legal jurisprudence of enjoining good and forbidding the evil  The Islamic penal policy
Supervisor
Dr. Seed Mahmud Majidi
Advisor
Dr. Mehdi Zolfaghari
By
Taebe Ghorbani Mohammad Abadi

August 2013

 

 

  1. حسین این محمد راغب اصفهانی-مفردات فی غریب القرآن- دفتر نشر الکتاب جلد سوم چاپ اول ۱۴۰۴ ق ص۱۳۲ ↑

 

  1. حسین ابن محمدراغب اصفهانی -منبع پیشین-کلمه عرف ونکر ص۱۳۲ ↑

 

  1. ۳حسن مصطفوی – تفسیر روشن – مرکز نشر تهران جلد سوم چاپ اول ۱۳۸۰ ص ۳۱۰ ↑

 

  1. میری دلماس مارتی – نظامهای بزرگ سیاست جنایی- ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی- نشرمیزان –چاپ اول- جلد اول تهران۱۳۸۶ ص ۵۷ ↑

 

  1. – میری دلماس مارتی- منبع پیشین ص۵۸-۵۹ ↑

 

  1. لازرژ- کریستین- درآمدی به سیاست جنایی- ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی تهران – نشر میزان- بهار ۱۳۸۲- چاپ اول- ص ۳۹ ↑

 

  1. میری دلماس مارتی –منبع پیشین ص۶۲ ↑

 

  1. علی حسین نجفی ابرندآبادی- ازسیاستکیفری تاسیاست جنایی- دیباچه درآمدی به سیاست جنایی- تهران- نشرمیزان- بهار ۱۳۸۲- چاپ اول – ص ۱۱ و ۱۰ ↑
  2. پایان نامه رشته حقوق

 

  1. سید محمد حسینی- سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران- تهران-انتشارات سمت- سال ۱۳۸۳- چاپ اول- ص۲۳ ↑

 

  1. – سید محمد حسینی- منبع پیشین ص ۴۰ ↑

 

  1. – سید محمد حسینی -منبع پیشین ص۴۱ ↑

 

  1. سید محمد حسینی – منبع پیشین ص۴۱ ↑

 

  1. سید محمد حسینی – منبع پیشین ص۴۸ ↑

 

  1. سید محمد حسینی – منبع پیشین ص۴۹ ↑

 

 

  1. ۲ مرتضی مطهری – ده گفتار- انتشارات صدرا –چاپ دوم –قم ۱۳۶۸ – ص ۹۸ ↑

 

  1. مرتضی مطهری – منبع پیشین – ص ۹۹ ↑

 

  1. مرتضی مطهری- منبع پیشین – ص ۱۰۰ ↑

 

  1. مرتضی مطهری- منبع پیشین ص۱۰۱ برگرفته از کتاب الحسبه والمحتسب فی الاسلام جرجی زیدان–انتشارات داراحیاء االتراث العربی بیروت- جلداول-چاپ سوم سال ۱۹۶۲ م ↑

 

  1. مرتضی مطهری- منبع پیشین ص۱۰۱ ↑

 

  1. محمد ابراهیم آیتی- گفتارماه درنمایاندن راه راست دین- (مجموعه سخنرانیهای سال۴۰- ۱۳۳۹ ) کتابخانه شیخ صدوق تهران – بی تاریخ ص ۶۴ ↑

 

  1. محمد محمدی ری شهری – میزان الحکمه- سازمان چاپ ونشر دارالحدیث قم جلد۲ چاپ اول۱۳۷۵ – ص ۲۶۶ ↑

 

  1. محمد محمدی ری شهری – منبع پیشین ص۲۶۷ ↑

 

  1. علی اکبر فیاض -تاریخ اسلام – انتشارات دانشگاه تهران –چاپ چهارم – ۱۳۶۹ ص ۱۳۴(اصل خطبه در تاریخ طبری،ج۳ ص ۲۱۱) ↑

 

  1. محمد حسین نائینی– تنبیه الامه و تنزیه المله ،شرکت سهامی انتشار-جلد اول -چاپ ششم – ۱۳۵۹ ص۱۶ ↑
  2. تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

  1. سید جعفر شهیدی-ترجمه نهج البلاغه – موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) جلد ۱ چاپ اول سال ۱۳۸۶ -خطبه ۲۱۷ ص ۲۵۰ ↑

 

  1. ۲- محمد حسین نائینی- منبع پیشین ص۱۲۹ ↑

 

  1. لطف اله صافی گلپایگانی- امام حسین(ع) بزرگ‌ترین شهید راه امربه معروف ونهی ازمنکر–دفتر انتشارات اسلامی قم چاپدوم ۱۳۷۵ ص۸۴ ↑

 

  1. لطف اله صافی گلپایگانی – منبع پیشین ص ۸۶ ↑

 

  1. ۱- لطف اله صافی گلپایگانی – منبع پیشین ص ۸۶ ↑

 

  1. روح اله الموسوی الخمینی -صحیفه نور–تهران انتشارات وزارت فرهنگ وارشاداسلامی جلد ششم چاپ ۱۳۶۸ ص ۲۷۲ ↑

 

  1. روح اله الموسوی الخمینی – منبع پیشین ص ۲۷۴ ↑

 

  1. روح اله الموسوی الخمینی – منبع پیشین ص ۱۳۹ ↑

 

  1. -قرآن کریم سوره توبه آیه ۷۱ ↑

 

  1. ۲-محموداکبری- امربه معروف روش صالحان- انتشارات زلال کوثرقم – چاپ اول ۱۳۹۰ – برگرفته از نهج الفصاحه ص ۷۶۸ ↑

 

  1. محمودا کبری- منبع پیشین ص ۷۶۹ ↑

 

  1. محمدبن حسن شیخ حر عاملی – وسایل الشیعه – انتشارات آل البیت قم -ج۱۱ باب ۶ حدیث ۱ ص ۴۱۳ ↑

 

  1. محمدبن حسن شیخ حر عاملی -منبع پیشین ص ۴۱۳ ↑

 

  1. قرآن کریم سوره مائده آیه ۷۹ ↑

 

  1. مرتضی مطهری – داستان راستان – انتشارات صدرا-ج۳-چاپ چهل وهفتم- ۱۳۷۹ ص۲۰۲ ↑

 

  1. – قرآن کریم سوره بقره آیه۸۳
   ۲ –قرآن کریم سوره نساء آیه ۸ ↑

 

 

  1. صادق احسان بخش – آثار الصادقین -ستاد برگزاری نماز جمعه -ج۱۳ چاپ ۱۳۷۱ – حدیث ۲۲ ص۶۶ ↑

 

  1. مرتضی مطهری-حماسه ی حسینی–انتشارات صدرا تهران – قم ج۲ چاپ چهارم ۱۳۶۶ – ص۹۶ ↑

 

  1. محمدحسین شهیدی – منبع پیشین – کلمات قصار ↑

 

  1. ابومحمد الحسن بن علی ابن حسین این شعبه الحرانی – تحف العقول ترجمعه احمد جنتی موسسه انتشارات امیرکبیر تهران –چاپ اول سال ۱۳۶۷ ص ۲۳۷ ↑

 

  1. قرآن کریم – سوره آل عمران آیه ۱۰۴ ↑

 

 1. محموداکبری – منبع پیشین ص۷۷۰ ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *