می 11, 2021

تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه- قسمت ۱۴

-۱٫۲۴۲

 

 

 

مد

 

 

۲٫۰۰

 

 

ضریب برجستگی

 

 

-.۴۶۰

 

 

به منظور مشاهده نحوه توزیع تاهل شرکت کنندگان در طرح از نمودار دایرهای بدین منظور استفاده نموده ایم.

نمودار ۴-۳ درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل آنها
۴-۲-۴ تحلیل توصیفی توزیع تحصیلات شرکت کنندگان در طرح
با توجه به جدول شماره (۴-۴) که مربوط به توزیع وضعیت سواد و آخرین مدرک تحصیلی شرکت کنندگان در طرح میباشد، مشاهده میشود که مد یا بیشترین فراوانی درگزینه ۲ قرار گرفته است. انحراف معیار یا پراکندگی داده ها از میانگین ۱٫۲۳۹است که نشان دهنده پراکندگی میباشد. بنا به فاکتورهای جامعه نرمال مبنی بر برخورداری از ضریب چولگی صفر و ضریب برجستگی سه مشاهده میشود که فاکتورهای ضریب چولگی و ضریب برجستگی برای توزیع جنست به ترتیب برابر.۳۱۳ و- .۶۲۵ است که نشانگر آن است توزیع وضعیت سواد و آخرین مدرک تحصیلی پاسخگویان طرح نرمال نمیباشد. همچنین با توجه به جداول فراوانی بدست آمده برای این متغیر مشاهده میشود که۱۳٫۹ درصد (۵۳ نفر)، ۳۲٫۴ درصد (۱۲۳ نفر) دیپلم، ۱۹٫۵درصد (۷۴ نفر) فوق دیپلم و۲۶٫۶ درصد (۱۰۱نفر) لیسانس،۵٫۵ درصد (۲۱ نفر) فوق لیسانس و ۲٫۱ درصد (۸ نفر) دارای تحصیلات دکترا میباشند.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *