می 12, 2021

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۳۸

ناکامی منزلتی

 

 

۷۷۲/۱-

 

 

.۱۳۳

 

 

۴۴۵٫-

 

 

۶۰۶/۹-

 

 

.۰۰۰

 

 

۴-۳-۳-۳) فرضیه سوم

 

هر چه قدر پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان بالاتر باشد، کنترل های اجتماعی آنها بیشتر بوده، بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین آنها بیشتر میشود.
برای آزمون این فرضیه نیز، با استفاده از رگرسیون خطی، سه نوع رابطه گرفته میشود تا بدین وسیله تاثیر سه متغیر بر روی همدیگر و در نهایت بر روی سطح بازدارندگی قوانین سنجیده شود، که عبارت است از: ۱٫ رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان و کنترل های اجتماعی، ۲٫ رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی و ۳٫ رابطه بین کنترل های اجتماعی و سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

عکس مرتبط با اقتصاد

 

۴-۳-۳-۳-۱) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان و کنترل های اجتماعی

 

به زعم نظریه تضاد، وجود تضادهای گسترده در جامعه و طبقاتی شدن انسانها، باعث میشود تا افراد طبقه پایین دچار از خودبیگانگی شوند و از خودبیگانگی که به معنی احساس از دست دادن کنترل بر زندگی اجتماعی است احتمال اعمال قانونگریزانه را برای فرد فراهم می‌آورد که به طور جبری انجام میشود. اما، نتایج به دست آمده در جدول (۴-۳۶) با این نظریه همخوانی ندارد و در کل این فرضیه رد میشود.
جدول (۴-۳۷) حاکی از آن است که متغیر مستقل پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر روی متغیر وابسته کنترلهای اجتماعی در سطح خطای بزرگتر از ۰۱/۰ معنی دار نمیباشد. بنابراین، نمیتوانیم بگوییم که پایگاه اقتصادی –اجتماعی بر روی کنترلهای اجتماعی موثر است.
جدول ۴-۳۶) خلاصه مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل ضریب همبستگی چندگانه ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای استاندارد برآورد
.۰۱۴ .۰۰۰ -.۰۰۳ ۳٫۷۸۴۷۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *