می 11, 2021

بررسی خطرات مربوط به تعادل کشتیها در حین عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادرو ارایه راهکارها- قسمت ۱۱

  • لوح تأیید گمرکی

 

  • علائم دیگر ۱- برچسب کالای خطرناک ۲- کانتینر حمل هوایی/سطحی ۳- خطربرق گرفتگی۴- ارتفاع بیش از معمول

 

شماره شناسایی (IDENTIFICATION NUMBER)
لازم است که هر کانتینر دارای یک شماره شناسایی باشد تا بتوان با وجود ظاهر مشابه، آن ها را از یکدیگر تفکیک کرد. کانتینرها در سراسر دنیا در تردد هستند و نباید با یکدیگر اشتباه شده، به مقاصد غلط گسیل گردند. بنابراین شماره شناسایی هر کانتینر در سراسر دنیا منحصر به فرد است. این شماره از چهار حرف لاتین و هفت عدد تشکیل شده است، که به سه بخش «کد مالک» (OWNERS CODE) «شماره سری» (SERIAL NUMBER) و «شماره تطبیق» (CHECK DIGIT) قابل تفکیک می باشد.

تمامی این چهار حرف و هفت عدد (جمعا یازده نماد) شماره شناسایی کانتینر را تشکیل می دهد و نباید قسمتی از آن را هنگام قرائت حذف کرد. حذف هر قسمت، شماره را ناقص و نامفهوم می کند. از آن جایی که شماره شناسایی کانتینر جهانی است، به یک متولی بین المللی برای نظارت بر آن احتیاج یم باشد چگونه این کار انجام می شود؟
«دفتر بین المللی کانتینر» (INTERNATIONAL CONTAINER BUREAU) متولی این امر است. این دفتر فرانسوی (BUREAU INTERNATIONAL DES CONTENEURS BIC) در سال ۱۹۳۳ در سایه ی حمایت اتاق بین المللی بازرگانی به وجود آمد و هدف آن ارتقای تجارت کانتینری از طریق افزایش سطح همکاری سازمان های تجاری بود. در سال ۱۹۶۰، این دفتر از طرف سازمان جهانی استاندارد (ISO) به عنوان تنها سازمان ثبت مالکین کانتینر انتخاب شد. کد BIC از طریق این دفتر به هر مالک کانتینر تخصیص داده می شود. کد BIC، همان کد مالک است که از چهار حرف لاتین تشکیل شده و برای هر مالک منحصر به فرد می باشد. در غالب موارد این کد به حرف لاتین (U) ختم می گردد. حرف (U) برای کانتینرهای درایی به کار می رود. آخرین حرف می تواند (J) یا (Z) نیز باشد که انحصارا به کانتینرهای تریلر یا شاسی اختصاص یافته است. سه حرف دیگر این کد، نشان دهنده مالک است. به عنوان مثال کد HLXU متعلق به کانتینرهای شرکت HAPAG LIOYDS می باشد.
و اما شماره سری (SERIAL NUMBER)، شش رقمی است و به اختیار مالک به هر یک از کانتینرهای تحت مالکیت خود اطلاق می شود. ممکن است یک مالک کانتینر، شماره سری کانتینرهای ۲۰ فوت خود را با عدد ۲ شروع کند و کانتینرهای ۴۰ فوت را با عدد ۴ و کانتینرهای پرحجم را با عدد ۴۵، ولی این یک قاعده ی سطح بین المللی نیست و فقط بستگی به قوانین داخلی شرکت دارد. مالک کانتینر می تواند به هزارمین کانتینر خود، شماره سری «۰۰۱۰۰۰» را اطلاق کند ولی مالک دیگر به هزارمین کانتینر خود، شماره سری «۲۰۱۰۰۰» را تخصیص می دهد، چون مثلا هزارمین کانتینر، یک کانتینر ۲۰ فوتی است. بنابراین مالکین کانتینر مجاز هستند هر شش رقم معنی دار یا متوالی و… را انتخاب کنند به شرطی که در ناوگان کانتینری آن ها منحصر به فرد باشد. آخرین قطعه ی شماره شناسایی کانتینرها، «شماره تطبیق» (CHECK DIGIT) است.

این عدد با کد مالک و شماره سری ارتباط ریاضی دارد و نمی تواند دلخوا باشد. چنانچه به صحت کد شناسایی کانتینر شک داشته باشیم، با امتحان کردن ارتباط ریاضی می توانیم از درست بودن آن اطمینان حاصل کنیم. این شماره گاهی با کمی فاصله از شماره سری درج می شود و گاهی هم در یک مربع قرار می گیرد. ولی نباید فراموش کرد که خود جزئی از شماره شناسایی کانتینر است
ارتباط ریاضی شماره تطبیق (CHEK DIGIT)
مرحله یک:
به هر یک از حروف انگلیسی یک عدد نسبت داده شده است. اعداد با ۱۰ و از حرف A شروع می شوند. به حرف بعدی یکی اضافه می شود و همین طور ادامه پیدا می کند (مطابق جدول زیر). باید توجه داشت که مضارب ۱۱ حذف شده اند؛ بنابراین در جدول، اعداد ۱۱، ۲۲ و ۳۳ وجود ندارند. علت حذف مضارب در ادامه، روشن خواهد شد.

حال چهار حرف کد مالک به عدد تبدیل می شوند. این چهار عدد با شش عدد شماره سری، مجموعه ای ده عددی را ایجاد می کند؛ چهار عدد دو رقمی و شش عدد یک رقمی.
مرحله دو:
هر یک از اعداد این مجموعه ده عضوی را به ترتیب در ۱، ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲، ۶۴، ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ ضرب می کنیم. برای به خاطر سپردن این ده عدد، می توان آن ها را توان های ۰ تا ۹ عدد دو در نظ گرفت.

جدول ده ستونی تصویر زیر، عملیات ضرب قید شده را نشان می دهد.

توجه کنید که عدد تطبیق را در این عملیات شرکت نمی دهیم، بلکه باید این عدد را از طریق محاسبه به دست آورد.
مرحله سه:
اعداد به دست آمده را با هم جمع کرده و حاصل را بر ۱۱ تقسیم می کنیم. باقیمانده ی تقسیم «شماره تطبیق» (CHECK DIGIT) خواهد بود.
همانطور که مشاهده می شود، باقیمانده تقسیم، عدد ۶ همان شماره تطبیق است. بنابراین نتیجه گیری می شود که شماره کانتینر فوق صحیح است. لازم است یادآوری شود که باقیمانده می تواند عدد ۱۰ باشد، که در این صورت شماره تطبیق را با صفر (۰) نشان می دهند. غالب نرم افزاهای طراحی شده در تجارت کانتینری، دارای قابلیت این محاسبه هستند و شماره های اشتباه را به کاربر گوش زد می کند.
نکته ۱: شایان ذکر است که هنگام استفاده از ماشین حساب های معمولی، انجام عمل تقسیم به عدد اعشاری می انجامد و باقیمانده به دست نمی آید. برای به دست آوردن باقیمانده توسط ماشین حساب، قسمت صحیح تقسیم را در یازده ضرب کرده از مقسوم کم کنید تا به باقیمانده برسید:

نکته ۲: تعداد نمادهای شماره شناسایی کانتینر ۱۱ است، به همین دلیل این عدد به عنوان مقسوم علیه استفاده شده است. علت حذف مضارب یازده، در مرحله اول به این دلیل بوده است که مجموع حاصل ضرب ها بر ۱۱ تقسیم پذیر نباشد و عمل تقسیم حتما به باقیمانده برسد.
نکته ۳: مشاهده کانتینرهایی که با این روش (ISO 6346) شماره گذاری نشده اند، غیر ممکن نیست. مخصوصا کانتینرهای متعلق به فرستنده کالا (SHIPPERS OWNED CONTAINER) که ممکن است فاقد کد چهار حرفی مالک باشند.
نکته ۴: درج شماره شناسایی کانتینر اجباری است و باید روی در، دیوارها و سقف کانتینر به وضوح چاپ شود. بلندی حروف لاتین به کار گرفته شده، باید بیشتر از ۱۰۰ میلیمتر باشد.
کد نوع و اندازه (TYPE & SIZE CODE)
این کد از چهار نماد تشکیل شده است:
 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

    • نماد اول، نمایشگر کد طول کانتینر است.

 

    • نماد دوم، کد پهنا و ارتفاع کانتینر است.

 

  • نمادهای سوم و چهارم، نمایشگر کد نوع کانتینر هستند.

 

جدول کدهای طول، پهنا، ارتفاع و نوع کانتینر در دنباله درج گردیده است. طول کانتینر مورد مثال ما ۲۰ فوت یا ۶۰۵۸ میلیمتر، ارتفاع آن ۸ فوت و ۶ اینچ (۲۵۹۱ میلیمتر) و پهنای آن ۸ فوت (۲۴۳۸ میلیمتر) است.

کد پهنا و ارتفاع کانتینر

کد نوع کانتینر
گروه کانتینرهای G

کد کشور، اندازه و نوع (COUNTRY SIZE, TYPE CODE)
روش که در بالا توضیح داده شده، نسبتا جدید است. روش قدیمی تر که هنوز روی بعضی از کانتینرها مشاهده می شود، به شرح زیر است:

دو حرف اول نشان دهنده ی کشوری است که کانتینر در آن ثبت گردیده. IR کد کشور ایران است. کشورهای دنیا طبق ISO3166 با دو حرف کد بندی شده اند. دو عدد بعدی طبق جداول زیر، به ترتیب نمایشگر طول و ارتفاع کانتینر هستند.

تونل، فرورفتگی زیر کانتینر که برای محل اتصال کفی (تریلر) به کشنده تعبیه شده است. کانتینرهای جدید فاقد تونل هستند چرا که کفی های مدرن، مسطح اند و برآمدگی ندارند. دو رقم آخر، کد نوع کانتینر است. با توجه به منسوخ شدن این روش کدگذاری، از نمایش جدول کد نوع کانتینر (روش قدیم) خودداری می کنیم.
نکته: درج کد نوع و اندازه، اختیاری است و در صورت درج، باید روی پهلوها و در کانتینر چاپ شود. بلندی حروف نباید کمتر از ۱۰۰ میلیمتر باشد. (INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION 1994:19)
خصوصیات عملیاتی کانتینر
علاوه بر کدهای قید شده در بالا، برخی از نشانه ها، حاکی از خصوصیات عملیاتی کانتینر هستند. درج پاره ای از این خصوصیات اجباری و بقیه اختیاری است.
وزن کانتینر خالی (TARE)
مراد از وزن کانتینر خالی (TARE/ TARE WEIGHT/ TARE MASS) وزن آن بدون بار و با تمام متعلقات است. مثلا قفسه (اگر داشته باشد) یا موتور یخچال. با واحد کیلوگرم (KG) یا پوند (IB) نمایش داده می شود.
حداکثر وزن ناخالص (MAX.GROSS WEIGHT/ MAX.GROSS MASS)
حداکثر وزنی است که کانتینر و بار درون آن، توامان مجازند که داشته باشند. با واحد کیلوگرم و یا پوند نمایش داده می شود. کانتینر نباید سنگین تر از حداکثر وزن ناخالص باشد.
نکته ۱: درج TARE و MAX GROSS اجباری است و باید روی در کانتینر درج شود. ارتفاع حروف نباید کمتر از ۵۰ میلیمتر باشد.
نکته ۲: ممکن است به جای عنوان MAX GROSS فقط از کلمه GROSS استفاده شود.
نکته ۳: نباید این وزن ناخالص را با وزن ناخالصی که در اسناد حمل مانند مانیفست کانتینر قید شده اشتباه کرد. وزن ناخالصی که در اسناد حمل کانتینر قید می شود، وزن ناخالص در آن سفر خاص با آن بار خاص است و باید همیشه از حداکثر مجاز آن که روی کانتینر درج شده است، کمتر باشد.
حداکثر وزن خالص (PAYLOAD/MAX. NET WEIGHT)
حداکثر وزنی است که کانتینر مجاز به حمل آن است. این شامل بار و وسایل مهار بار می شود، با واحد کیلوگرم یا پوند نمایش داده می شود.
نکته ۱: درج MAX. NET روی کانتینر اجباری نیست. در صورت درج، روی در کانتینر چاپ می شود و ارتفاع حروف نباید از ۵۰ میلیمتر کمتر باشد.
نکته ۲: ممکن است روی کانتینر فقط از کلمه NET یا PAYLOAD استفاده شود که در این صورت مراد همان MAX. NET است.
نکته ۳: MAX. NET + TARE = MAX. GROSS MASS

حجم داخلی کانتینر (CUBIC CAPACITY)
حجم خالص فضای مورد استفاده برای بار است با متر مکعب (CUB. M) یا فوت مکعب (CUB. FT) نمایش داده می شود.
نکته: درج آن روی کانتینر اجباری نیست. در صورت درج، روی در کانتینر چاپ می شود.
لوح تأیید ایمنی (SAFETY APPROVAL PLATE) لوح CSC

این لوح که روی در کانتینر نصب می شود حکایت از تأیید انجام آزمون های کنوانسیون کانتینرهای ایمن دارد. برخی از خصوصیات و علائم کانتینر نیز روی این لوح درج شده است. در تصویر شماره های ۱ الی ۷:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *