دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : پردازش اطلاعات

هیجانی عبارت است از: مجموعهای از استعدادهای غیرشناختی، قابلیتها و مهارتهایی که توانایی فرد در سازگاری با مقتضیات محیط و فشارهای حاصله را افزایش میدهند. تأکید او بر هیجان و کارکرد... ادامه

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد کتابخانه مرکزی

گرفته که: “دانشمندانی که به طور مرتب از خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات استفاده می کنند از بازدهی علمی بیشتری نسبت به سایر همکاران خود که به صورت پراکنده از این خدمات بهره می جویند یا... ادامه

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : باورهای غیرمنطقی

تا امکان به وقوع پیوستن آنها را به تأخیر بیندازد.اعتقاد‌ فرد به این که اجتناب و دوری از بعضی از مشکلات زندگی و مسوولیت‌های شخصی فرد آسانتر از مواجه شدن با آن‌هاست.اعتقاد فرد به این... ادامه

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد نیاز اطلاعاتی

حل است.پیشینه پژوهش2-3-1- پیشینه پژوهش در ایران کاتوزیان(1371) در پایان نامه خود با عنوان «بررسی رابطه خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات با میزان مراجعه اعضاء هیات علمی به منابع اطلاعاتی... ادامه

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد منابع اطلاعاتی

مراکز برای تحویل منابع از پست الکترونیکی استفاده می کنند. پست الکترونیکی، از یک نرم افزار برای تبادل پیام ها و یک پست مرکزی که بهره گیر، جواز دسترسی به آن را از طریق ثبت نام به دست... ادامه

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : احساس ارزشمندی

شدید از خطرهای بالقوه، انسان سالم سعی می نمایند تا حد امکان احتمال خطررا کاهش دهد ولی از آن بیش از حد بینماک و هراسناک نمی شود.6-تلاش برای کسب استقلال و مسئولیت و عدم روگردانی... ادامه

بیشتر بخوانید

پایان نامه رایگان روانشناسی : ضمیر

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  و مفعولی در تمامی زمانها پیروی میکند. در زیر موارد اعمال قاعده یک به یک نام برده میشوند. برای بررسی... ادامه

بیشتر بخوانید

سرمایه انسانی

ه سازمانها است و منافع مشخص آن عبارتند از : افزایش کمی و کیفی بازده در وظایف محول ، انطباق شخصیت افراد با هدفهای سازمان ، کمک به حل مشکلات تشکیلاتی ، تامین نیازمندیهای نیروی انسانی و... ادامه

بیشتر بخوانید