روانشناسی جذب آقایان

نظریه آسیب شناسی روانی ACT در بیماران اختلال وسواسی جبری

نظریه آسیب شناسی روانی ACT انعطاف ناپذیری روان شناختی فرضیه زیر بنایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد این است که فرایندهای کلامی، مجموعه محدودی از پاسخ‌ها در برخورد با موقعیت‌ها ایجاب... ادامه

By 92, ago
روانشناسی جذب آقایان

لزوم ارتقا عملکردهای شناختی در بیماران با صرع مقاوم به دارو

لزوم ارتقا عملکردهای شناختی در بیماران با صرع مقاوم به دارو در دهه اخیر بازتوانی شناختی برای بهبود عملکرد بیماران مبتلا به صرع مورد استفاده قرار می­گیرد. که به عنوان هر گونه راهبرد... ادامه

By 92, ago
روانشناسی جذب آقایان

اهداف کلی و اهداف جزئی به تفکیک دروس کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

اهداف کلی و اهداف جزئی به تفکیک دروس کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی مواد در حال تغییر هدف کلی:آشنایی با مواد در حال تغییر جدول 2-1- اهداف جزئی فصل اول کتاب علوم تجربی پایه دوم... ادامه

By 92, ago
روانشناسی جذب آقایان

استنباط استفاده کنندگان درباره استقلال حسابرس

استنباط استفاده کنندگان درباره استقلال حسابرس : به طور کلی ،استفاده کنندگان صورت های مالی؛ موضوعات متفاوت ومهمی را درباره استقلال حسابرسان بیان می کنند. تحقیقات نشان می دهد که این... ادامه

By 92, ago