روانشناسی جذب آقایان

رویکرد ساختاری هویت و دیدگاههای نظری درباره هویت

دیدگاههای نظری درباره هویت در یک تقسیم بندی کلی، رویکردهای نظری مربوط به هویت دو دسته تقسیم می‌شوند: رویکرد ساختاری به هویت رویکرد فرآیندی به هویت 1- در رویکرد ساختاری، هویت یک... ادامه

By 92, ago
روانشناسی جذب آقایان

تعریف سبک های فرزندپروری و عوامل موثر برآن

تعریف سبک های فرزندپروری    رابطه بین کودکان و والدین و سایر اعضای خانواده را می توان به عنوان نظام یا شبکه ای دانست که در کنش متقابل با یکدیگر هستند. این نظام بطور مستقیم و غیرمستقیم... ادامه

By 92, ago
روانشناسی جذب آقایان

علل اختلال اضطراب اجتماعی با توجه به دیدگاه های مختلف

سبب شناسی: علل اختلال اضطراب اجتماعی را با توجه به دیدگاه های مختلف می توان مورد بررسی قرار داد 2-4-1 دیدگاه روان پویشی: در این دیدگاه علت اختلالات اضطرابی به تعرض های درونی و تکانه های... ادامه

By 92, ago
روانشناسی جذب آقایان

درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین در ترک مواد

درمان دارویی رویکردهای علمی متفاوتی از جمله رویکرد زیست – عصب شناختی و روان شناختی، روش‏های متنوع و اثربخشی را برای درمان بیماری اعتیاد، به طور کلی، معرفی نموده اند. این روش‏های... ادامه

By 92, ago