دانلود تحقیق در مورد بیماران سرطانی-خرید و دانلود فایل

فوق، بیشترین توجه را به عوامل روانی اختصاص داده و بر این نکته تأکید می‌کنند که بدون در نظر گرفتن عوامل روانی، مداخلات معمول چندان پاسخگو نخواهد بود (پوستال، 2002).آگاهی نسبت به این... ادامه

بیشتر بخوانید

پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: همبستگی پیرسون

نیز برای هر یک از زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی محاسبه شد.ب) به منظور تعیین روایی آزمون از روش های زیر استفاده شد1) برای تعیین روایی پرسش‌نامه، همبستگی هر یک از 38 گویه با کل مقیاس (مقیاس... ادامه

بیشتر بخوانید

پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: اضطراب اجتماعی

(گزینه 1زمانی که عبارت اصلاً در مورد شما صدق نمی‌کند و گزینه 7 زمانی که عبارت کاملا در مورد شما صحیح است) نمره‌دهی می‌شود و هر پنج سئوال یکی از سیزده سبک تفکر زیر را ارزیابی می‌کند. 1)... ادامه

بیشتر بخوانید

پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: فرزند پروری والدین

شده است که اگر نیازهای عاطفی والدین برآورده نشده ای داشته باشد، والدین این نیازهای شخصی را در رفتارهای فرزند پروری خود بروز می دهند(هولدن و ادواردز، 1989). خلاصه، فرض شده است که تفاوت... ادامه

بیشتر بخوانید

روابط اجتماعی-خرید و دانلود پایان نامه

دیدگاه فوردایس خوش بینی، به طرق گوناگونی در فرایند ایجاد شادکامی تأثیر می گذارد. خوش بینی، تفسیر و برداشت مثبت از وقایع است. شادکامی ار داشتن چیزی حاصل نمی شود بلکه به طرز نگاه فرد،... ادامه

بیشتر بخوانید

پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: پردازش اطلاعات

عنوان تهدیدی برای کنترل شخصی خود تفسیر کنند و این سوگیری و اشتباه نسبت به ادراک تهدید باعث استرس و اضطراب شخص می شود و در نتیجه باعث می شود که این افراد برای اینکه کنترل خود را دوباره... ادامه

بیشتر بخوانید