نظریه آسیب شناسی روانی ACT در بیماران اختلال وسواسی جبری

نظریه آسیب شناسی روانی ACT انعطاف ناپذیری روان شناختی فرضیه زیر بنایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد این است که فرایندهای کلامی، مجموعه محدودی از پاسخ‌ها در برخورد با موقعیت‌ها ایجاب... ادامه

بیشتر بخوانید

لزوم ارتقا عملکردهای شناختی در بیماران با صرع مقاوم به دارو

لزوم ارتقا عملکردهای شناختی در بیماران با صرع مقاوم به دارو در دهه اخیر بازتوانی شناختی برای بهبود عملکرد بیماران مبتلا به صرع مورد استفاده قرار می­گیرد. که به عنوان هر گونه راهبرد... ادامه

بیشتر بخوانید

اهداف کلی و اهداف جزئی به تفکیک دروس کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

اهداف کلی و اهداف جزئی به تفکیک دروس کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی مواد در حال تغییر هدف کلی:آشنایی با مواد در حال تغییر جدول 2-1- اهداف جزئی فصل اول کتاب علوم تجربی پایه دوم... ادامه

بیشتر بخوانید