پایان نامه رایگان با موضوع کدر، آلی،، مخلوطی، امتزاج‌پذیر

دانلود پایان نامه

این روش مخلوطی از دو حلال آلی، یکی به عنوان حلال استخراج کننده که باید غیر قابل امتزاج با آب باشد و دیگری به عنوان حلال پخش کننده که امتزاج‌پذیر با آب است، استفاده می‌شود. این دو حلال با نسبت‌های معینی به محلول آبی نمونه اضافه می‌شوند و باعث تشکیل یک محلول کدر می‌شوند که پس از سانتریفوژ کردن به صورت یک قطره با حجمی

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره مرگی، نکروز، اگزنوبیورتیک، (Cell

دیدگاهتان را بنویسید