پایان نامه رایگان با موضوع کدر، آلی،، مخلوطی، امتزاج‌پذیر

این روش مخلوطی از دو حلال آلی، یکی به عنوان حلال استخراج کننده که باید غیر قابل امتزاج با آب باشد و دیگری به عنوان حلال پخش کننده که امتزاج‌پذیر با آب است، استفاده می‌شود. این دو حلال با نسبت‌های معینی به محلول آبی نمونه اضافه می‌شوند و باعث تشکیل یک محلول کدر می‌شوند که پس از سانتریفوژ کردن به صورت یک قطره با حجمی

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره امام مهدی (عج)

دیدگاهتان را بنویسید