پایان نامه درمورد مولکولی،، ۱-۱)، ، ۱-متیل-۱-نیتروزواوره

، ۱-متیل-۱-نیتروزواوره ، تئوری تابع چگالی الکترونی .

فصل اول
مقدمه

۱-۱) مقدمه ای بر علم محاسبات
شیمی محاسباتی گویای کاربرد محاسبات در شیمی است و در حقیقت شاخه ای از دانش شیمی است که سعی در حل مسائلی چون پیش بینی ساختار مولکولی، خواص مولکولی و واکنش های شیمیایی با استفاده از کامپیوتر دارد و

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهآلیاژهای، کاربردها، نیکل،، ۱۵-۱۰%

دیدگاهتان را بنویسید