پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، فناوری نانو

مکانیک، مهندسی برق و مهندسی شیمی نیز مربوط می شود. تحلیل گران بر این باورند که فناوری نانو، فناوری زیستی (Bio technology) و فناوری اطلاعات (IT)، سه قلمرو علمی هستند که انقلاب سوم صنعتی را شکل می دهند. نانوتکنولوژی می تواند به عنوان ادامه دانش کنونی به ابعاد نانو یا طرح ریزی دانش کنونی بر پایه هایی جدید تر و امروزی تر باشد.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع نیروی کار، جامعه صنعتی، بخش کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید