پایان نامه درمورد سفینه، آپولو، پیل‌های، جنرال

سوختی دیگری را برای استفاده از سفینه آپولو۲۰ ساختند که این پیل سوختی وظیفه ایجاد جریان برق برای ارتباطات، هدایت و پشتیبانی سفینه را به عهده داشت. شکل (۲-۲) پیل سوختی به کار گرفته شده در سفینه آپولو را نشان می‌دهد.

شکل (۲-۲) پیل‌های سوختی در آپولو ] ۲ [

در اواسط دهه ۶۰ شرکت جنرال موتور هم به تحقیق در این زمینه پرداخت و

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه ?max=، واکنشگر، ۶۲، ۵۷۳

دیدگاهتان را بنویسید