پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، الگوریتم بهینه سازی، بهینه سازی

ترکیبی فوق به دلیل ضعف روش تاگوچی در جستجوی تمام فضای طراحی خیلی کامل به نظر نمی آمد. اما در پژوهش حاضر در ابتکاری جالب از یک الگوریتم بهینه سازی بنام الگوریتم ژنتیک که تقریبا همه فضای جستجو را در جهت تعیین مقادیر بهینه مورد بررسی قرار می دهد، استفاده شده است. روش‌های متفاوتی برای بهینه‌سازی موجود است که الگوریتم ژنتیک را می‌توان

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع دانشجویان، کیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی، بهداشت روانی

دیدگاهتان را بنویسید