پایان نامه درمورد الکتریسیته، انگلیسى، دانشمندی، بیکن۱۶

انگلیسى به نام ویلیام گرو۱۵ در سال ۱۸۳۹(قرن ۱۹)، با ترکیب اکسیژن، هیدروژن و آب توانست جریان الکتریسیته تولید کند. فرآیند یادشده در تولید جریان الکتریسیته بر عکس فرآیند الکترولیز است که در آن براى شکستن آب به اجزاى سازنده آن، از جریان الکتریسیته استفاده مى شود. در سال ۱۹۳۷ دانشمندی دیگری از انگلستان بنام فرانسیس بیکن۱۶ بر روی یک

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعامام صادق، عقد اجاره، طلاق

دیدگاهتان را بنویسید