پایان نامه با کلید واژه های روانشناسی

روانشناسی در بهبود سیستم‌های طراحی شده برای کاربران به کار می رود. علم “تعامل انسان و کامپیوتر” اولین باردر سال ۱۹۷۵ مطرح و شناخته شد. در سال ۱۹۸۰ به عنوان شاخه ای مستقل از علم مطرح شد و نیز اولین کتاب در این زمینه در سال ۱۹۸۳ چاپ شد.[۲] این مبحث پس از مطرح شدن این شاخه از علم توجه گروه بسیار زیادی از متخصصان سیستم و برنامه

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های امام زمان

دیدگاهتان را بنویسید