پایان نامه با کلید واژه های رابط کاربر، میان رشته ای، میان رشته

نویسان و طراحان رابط کاربری به آن جلب شد زیرا تا آن زمان در طراحی سیستم‌های کامپیوتری به نقش کاربر توجه زیادی نشده بود. هدف از پرداختن به این علم میان رشته ای ایجاد متدولوژی‌ها و پروسه‌های طراحی رابط کاربری، ایجاد متد‌های برای تغییر رابط‌های کاربری جدید، تکنیک‌های سنجش و مقایسه رابط‌های کاربری،پیاده سازی رابط‌های کاربری جدید و

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان های شناختی

دیدگاهتان را بنویسید