پایان نامه با کلید واژه های اخضار، موهبت، زمام،

فرزندی به نام محمد به من موهبت کرد.
۲- و باز در کتاب مزبور از محمد بن عثمان نائب دوم امام زمام (ع) که از مردمان نامی و دانشمندان بزرگ شیعه بوده روایت می کند که چون آقا متولد شد، امام حسن عسگری پدر وی عثمان بن سعید شاگرد مخصوص خود و نائب اول فرزندش ولی عصر را اخضار نمود ، و فرمود : فرزند ما متولد شد، ده هزار طل نان و ده هزار

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره parti(e)، personne، est، singulier

دیدگاهتان را بنویسید