پایان نامه با کلمات کلیدی رویکرد روانشناسی، روانشناسی

کامپیوتر(Human Computer Interaction-HCI) است که با رویکرد روانشناسی در بهبود سیستم‌های طراحی شده برای کاربران به کار می رود. علم “تعامل انسان و کامپیوتر” اولین باردر سال ۱۹۷۵ مطرح و شناخته شد. در سال ۱۹۸۰ به عنوان شاخه ای مستقل از علم مطرح شد و نیز اولین کتاب در این زمینه در سال ۱۹۸۳ چاپ شد.[۲] این مبحث پس از مطرح شدن این شاخه از

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع نیروی کار، جامعه صنعتی، بخش کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید