پایان نامه با کلمات کلیدی رابط‌های، دانند،، نماید.[۳]، سیستم‌هایی

رابط‌های کاربری،پیاده سازی رابط‌های کاربری جدید و تکنیک‌های تعامل، پیاده سازی مدل‌های توصیفی و پیشگویانه۳و تئوری‌های تعامل بوده است. هدف طولانی مدت تعامل انسان و کامپیوتر نیز طراحی و ساخت سیستم‌هایی است که کمترین مانع و مشکل را برای مدل شناختی کاربران و آنچه کاربران از کار کردن با سیستم طراحی شده می دانند، ایجاد نماید.[۳] کاربرد

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان [Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4.4-MePy، ، پیچش، ۵۹

دیدگاهتان را بنویسید