پایان نامه با واژه های کلیدی نیروی کار، ساختار صنعت، جامعه شهری، بخش کشاورزی

دانلود پایان نامه

بوده است. نیروی کاری که به دلیل وجود ضعف های اساسی و ساختاری در بخش کشاورزی، نه به دلیل رشد و توسعه این بخش، کار و حرفه ی خود را ترک کرده به سمت شهرهایی هجوم آورده اند که ساختار صنعتی آن جامعه شهری توانایی لازم در جذب نیروی کار رها شده از روستا را ندارد؛ بدین ترتیب نه عرضه و نه تقاضای نیروی کار هیچ کدام ماهیت واقعی اقتصادی سالم

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدی شبکه اجتماعی، رابط کاربر

دیدگاهتان را بنویسید